Sökning: "Sara Lovén"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sara Lovén.

 1. 1. En tid av utmaningar: En studie om stress och stresshantering bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Lovén; Simon Russell; [2023-01-18]
  Nyckelord :stresshantering; universitetsstudenter; könsskillnader; stress coping;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stressnivå och stresshantering (coping) hos universitetsstudenter samt att undersöka eventuella könsskillnader i stress och stresshantering. Studenter vid två institutioner (N = 110) fick svara på en webbenkät som innehöll de två frågeformulären Perceived stress scale (PSS-10) och Brief-cope. LÄS MER

 2. 2. Ersättning för järnvägstunnlar : En jämförelse mellan servitut och 3D - fastighet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Lovén; [2017]
  Nyckelord :Railway; Tunnel; Easements; Compensation; 3D – property; metro; Ersättning; Fastighetsbildning; Järnvägar; Servitut; Tredimensionell Fastighetsbildning; Tunnlar;

  Sammanfattning : Det har skett en betydande folkökning i Stockholm under de senaste åren. För att kunna hantera ökningen ska tunnelbanan byggas ut. Stockholmsförhandlingen resulterade i planering och finansiering av ett antal nya sträckningar. Sträckningarna kommer mestadels att gå underjord och kräver markåtkomst och tillträde. LÄS MER

 3. 3. Vision eller Verklighet – Vad säger kontoret om företaget som sitter där?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Lovén; [2015]
  Nyckelord :Office Design; Kontor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En god syo-kultur?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sara Ali; Anosha Fatah; [2014]
  Nyckelord :syo-kultur; studie- och yrkesvägledningsverksamhet; organisation; en god syo-kultur?; samverkan;

  Sammanfattning : Problematiken i denna studie ligger i att studie- och yrkesvägledningen inte har engagerat alla yrkeskategorier på skolan (Allmänna råden och kommentarer 2009). Det är även konstaterat i läroplanen att studie- och yrkesvägledningen är ett ansvar för hela skolan (Henrysson 1994; Lovén 2000). LÄS MER

 5. 5. TORKAR VI TÅRAR UTAN HANDSKAR? Sjuksköterskors attityder gentemot hiv-infekterade patienter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Lovén; Seghen Zeriet; [2013-06-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv är ett globalt hälsoproblem där 25 miljoner människor avlidit de senaste tre decennierna. Hiv-infektion utvecklas olika snabbt beroende på vart i världen den infekterade personen bor. Bromsmediciner är inte tillgängligt för alla i dagsläget. LÄS MER