Sökning: "Sara Lundberg Atié"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Lundberg Atié.

  1. 1. Företagande utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Anna-Marija Gasovska; Sara Lundberg Atié; [2018]
    Nyckelord :Life Cycle Analysis; Sustainable Business; Social Dimensions; Economical Dimensions; Ecological Dimensions; Sustainable profitability; Livscykelanalys; Hållbart företagande; Sociala dimensionen; Ekonomiska dimensionen; Ekologiska dimensionen; Hållbar lönsamhet;

    Sammanfattning : Ett hållbart företagande berör tre olika dimensioner: sociala dimensionerna, ekologiska dimensionerna och de ekonomiska dimensionerna.  För att arbeta mot ett hållbart företagande behöver ett företag kunna balansera dessa tre dimensioner samtidigt. LÄS MER