Sökning: "Sara Lundblad"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sara Lundblad.

 1. 1. Vårdande på akutmottagning : En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Lundblad; Sara Aspgren Kreivi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elevermed behov av särskilt stöd på fritidshemmet : En studie om fritidshemmets arbete med inkludering av barn i behov av särskilt stöd och fritidslärarnas syn kring inkludering

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Lundblad; [2016]
  Nyckelord :nclusion; special needs children; specialpedagogical; students; children; after school centers; nkludering; barn med speciella behov; specialpedagogik; elever; barn; fritidshemmen;

  Sammanfattning : The purpose of the essay Inclusion of children with special needs in after school activites. Is to examine if there is differences in how schools in one township works with inclusion of special needs children in after school activities. LÄS MER

 3. 3. Bibeln materialiserad : utformning, format och plattformar i historisk och nutida utgivning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :My Björling; Sara Fredin; [2013]
  Nyckelord :Bibeln; Vasabibel; Karl XII:s Bibel; Bibel 2000; bibelapp; e-bok; Förlags- och bokmarknadskunskap; Bokhistoria; Cultural Sciences; Languages and Literatures; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I Bibeln materialiserad har åtta bibelutgåvor jämförts med varandra i syfte att försöka förstå hur den fysiska boken förändras, materiellt och funktionsmässigt, genom historien och på dagens digitaliserade bokmarknad. Den fysiska bokens förändring är av intresse då den samtida bokmarknaden präglas av ett förändrat medielandskap där den tryckta codexen bara är ett medium bland andra. LÄS MER

 4. 4. Lustläsning i den globala byn : om den skönlitterära läsupplevelsen med en Iphone som materiell textbärare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Hanna Gimstedt; Sara Friberg Våglin; [2010]
  Nyckelord :application for reading; history of books; e-book; reading; hypertext; interactivity; codex simulation; digital fiction formats; Iphone; Iceberg Reader; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den skönlitterära läsupplevelsen i applikationen Iceberg Reader för Iphone. Vid uppsatsens tillkomst var läsapplikationer för Iphone och Ipad något nylanserat i Sverige, och få läsare hade erfarenhet av läsning via denna plattform. LÄS MER

 5. 5. ”Vi hoppar över stenarna och klättar så högt upp vi bara kan!” : En studie om förskolepedagogers uppfattningar om naturens betydelseför barnens motoriska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sara Lundblad; [2009]
  Nyckelord :Motorik; Förskola; Pedagog; Barn; Natur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera förskolepedagogers syn på naturens betydelse för barns motoriska utveckling. För att komma fram till resultat har en kvalitativ undersökning genomförts och sex pedagoger på två olika förskolor har intervjuats. LÄS MER