Sökning: "Sara Maier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Maier.

  1. 1. Slagg från ArcFume-processer : lakbarhet och återvinningsmöjlighete

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Sara Maier; [2015]
    Nyckelord :slag; leaching; metals; metallurgy; waste; recycling; slagg; laktest; avfall; återvinning; metaller; metallurgi;

    Sammanfattning : Metaller som bryts och utvinns primärt förekommer tillsammans med många andra metaller i malmer och mineral. Avfallsströmmar från metallindustrin har därför ett varierat innehåll av många olika metaller. LÄS MER