Sökning: "Sara Melin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sara Melin.

 1. 1. Utmaningar vid användning av hållbara designmetoder i produktutvecklingen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Helin Agin; [2018]
  Nyckelord :Design för hållbar utveckling; designprocess; hållbara metoder och verktyg; livscykelanalys; hållbar design; Design for sustainability; design process; sustainable practices and tools; life cycle assessment; sustainable design;

  Sammanfattning : Denna studie kommer undersöka användningen av metoder i designprocessen för att utveckla hållbara produkter och vilka utmaningar produktdesignern upplever att använda metoderna i designprocessen. I denna studie kommer metoderna livscykelanalys, ekodesign, biomimetik, miljöeffektanalys (EEA), cirkulär ekonomi, Cradle to cradle och design for sustainable behaviour granskas. LÄS MER

 2. 2. Intermediary Crowdsourcing Platforms - Digital Suggestion Boxes or the Key to Future Innovation?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Sara Melin; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Implementering av en användbar e-butik för tygmärken : En praktisk fallstudie av webbapplikationen Festing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Barrdahl; Josefin Berg; Pontus Fridberg; David Gunnarsson; Sara Lidberg; Martin Lindblom; Peter Melin Wenström; Gustav Olsson; Johan Ström; [2016]
  Nyckelord :bootstrap; jquery; html; webshop; e-shop; python; scrum; openshift; cloud; badges; patches; webapplication; e-commerce;

  Sammanfattning : This report covers the development of the web application Festing and the results and experiences which have been reached and learned during the process. The purpose of the study was to examine how the selling of patches could be both simplified and improved by using an advanced web application designed with focus on usability. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta treskift : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Melin Strandberg; Anna Oscarsson; Sofie Lindström; [2015]
  Nyckelord :Skiftarbete; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbete inom sjukvården bedrivs dygnet runt, vilket innebär att många sjuksköterskor får arbeta oregelbundna tider. Detta påverkar den biologiska klockan vilket resulterar i försämrad sömn. Försämrad sömn kan i sin tur leda till koncentrat-ionssvårigheter samt stress. Stress kan påverka kroppen både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 5. 5. Kommunikatören och varumärkesarbetet i tre västsvenska kommuner. "Det handlar om att förädla det vi faktiskt har."

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Sara Sandbacka; [2014-10-13]
  Nyckelord :Brand orientation; demokrati; informatör; kommunikatör; marknadsföring; offentlig förvaltning; offentlig sektor; varumärkesarbete; varumärkesorientering;

  Sammanfattning : Varumärkesarbete blir allt vanligare i Sveriges kommuner och därmed en del av arbetsuppgifterna för offentliganställda kommunikatörer. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kommunikatörer resonerar kring varumärkesarbete utifrån demokratiska och ekonomiska värden. LÄS MER