Sökning: "Sara Michael"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sara Michael.

 1. 1. Svarta kvinnor, vita rum: En studie om svarta kvinnliga studenters upplevelser inom svenska universitet och erfarenheter på arbetsmarknaden efter utbildningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Michael; [2020-08-06]
  Nyckelord :academia; students; whiteness; intersectionality; blackness; tokenism; Sara Ahmed; feminist killjoy; strategy; Swedishness;

  Sammanfattning : This qualitative interview study explores and analyzes how five black female students in Sweden experience their time at university and how the academic rooms are oriented towards whiteness. The study also depicts their following experiences in the labor market after graduating. LÄS MER

 2. 2. Individuell Frigörelse: en diskursanalys av talet om att öppna upp en monogam relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Gert; [2020]
  Nyckelord :Non-monogamy; emancipation; feminism; Anthony Giddens; Michael Foucault; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores the discourse on non-monogamy in a Swedish heterosexual context. Analysing how people speak about opening up monogamous relationships, the aim of this study is to investigate why monogamous relationships are conceived as problematic in the 21st century. LÄS MER

 3. 3. “Jag säger det bara när det verkligen behövs” : En intervjustudie om att hantera sin ADHD-diagnos i sociala sammanhang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Johannesson; Daniel Heikki; [2018]
  Nyckelord :ADHD; stigma; sociala sammanhang; diagnos; normer; hantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur individer med ADHD-diagnos hanterar sin diagnos i olika sociala sammanhang och därmed utöka den redan begränsade forskningen på hur individer med ADHD-diagnos själv upplever sin diagnos i en social kontext. Närmare bestämt ämnar studien att undersöka om individer med diagnosen upplever att de döljer sin diagnos. LÄS MER

 4. 4. Marknadsundersökning kring additiv tillverkning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Sara Tavajoh; Huynh Michael; [2018]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Rapid Prototyping; Rapid Tooling; Rapid Manufacturing; Additiv tillverkning; 3D-printing;

  Sammanfattning : Användningen och intresset för additiv tillverkning (AM) har ökat markant de senaste åren och det finns en teori kring att tillverkningsmetoden kan vara det nästa steget i den industriella revolutionen. Eftersom AM fortfarande befinner sig i utvecklingsstatidet går det att anta att tekniken ännu inte uppnått sin fulla potential och att det kan komma att finnas möjligheter att implementera tekniken i fler branscher och företag. LÄS MER

 5. 5. I svallvågorna av förändrad rättspraxis och Försäkringskassans tolkning och tillämpning av den : LSS-handläggarnas syn på dess konsekvenser i deras yrkesutövning och för brukare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Rebecca Holm; Sara Arvedal; [2018]
  Nyckelord :Social workers; disability; discresion; moral distress; personal assistant; precedent; theme identification; LSS-handläggare; handlingsutrymme; etisk stress; assistansersättning; personlig assistans; rättspraxis; tematisk analys;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka erfarenheter som handläggare av personlig assistans har av att arbeta i en kontext som är föränderlig till följd av rättspraxis och Försäkringskassans tolkning och tillämpning av den. Studien syftar även till att undersöka de konsekvenser som detta medför för LSS-handläggarna i deras yrkesutövning och vilka konsekvenser som de anser att det fått för brukarna. LÄS MER