Sökning: "Sara Milenkovska"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Milenkovska.

 1. 1. Hur komplicerat ska det behöva vara att köpa hemelektronikprodukter online?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Milenkovska; Madeleine Erikson; Elsa Bergendal; [2021]
  Nyckelord :E-handel; Köpprocessen; Hemelektronikprodukter; Konsumenter; Engagemang.; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter vid direktmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Milenkovska; [2020]
  Nyckelord :GDPR; Marknadsföring; Personuppgifter; Intresseavvägning; Berättigat intresse; Integritet; Rättslig grund; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personal data has an inherent commercial value and can be seen as an asset that generates revenue and competitive advantages. It is important that individuals receive the necessary protection for their personal data so that it is not used or processed in ways that are not legally compatible. LÄS MER