Sökning: "Sara Nöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sara Nöjd.

 1. 1. Cytostatikabehandling vid bröstcancer: Faktorer vården kan bidra med för att kvinnornas upplevelser ska bli mer positiva.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Nyberg; Luchia Gebreyesus; [2017]
  Nyckelord :Breast cancer; health related quality of life; chemotherapy; experience; health professionals; Bröstcancer; livskvalité; cytostatikabehandling; upplevelser; vårdprofessioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatikabehandling är vanligt inslag vid behandling av bröstcancer och kan medföra en lång tid av kämpande mot både sjukdomen, behandlingen och andra svåra upplevelser. Cytostatikabehandling är förknippat med exempelvis diverse biverkningar som kan påverka bröstcancer patienterna. LÄS MER

 2. 2. Pappersgarn i mode

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Rundberg; Liv Persson; [2016]
  Nyckelord :Pappersgarn; papperstrikå; papperstextil; trikå; bomull; viskos; material; känsel; taktila egenskaper; taktil komfort; komfort; mode; modeplagg; klädesplagg; pappersindustri; textilindustri; textil; hållbarhet; hållbara material; konfektion; mekaniska egenskaper; materialegenskaper;

  Sammanfattning : Behovet av nya och skonsamma material blir allt större inom textilbranschen. Samtidigt råder en överkapacitet inom pappersindustrin till följd av att traditionell tryckt media ersätts med digitala alternativ. I Japan har nya användningsområden för papper tagits fram, i form av pappersgarn för användning inom textil. LÄS MER

 3. 3. Mångfald - en komplicerad självklarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Sara Nöjd; Annie Nyqvist; [2016]
  Nyckelord :Mångfald; kategorisering; diskriminering; mångkulturell marknadsföring; relationsmarknadsföring; storytelling; showcase.; Cultural Sciences; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall vilken, betydelse mångfald har när en plats marknadsför sig mot dess invånare. Då vårt studieobjekt är Helsingborgs stad har vi applicerat våra teoretiska resonemang på huruvida en organisation använder mångfald i marknadsföring för att främja goda relationer mellan kommunen och invånarna. LÄS MER

 4. 4. Personal om resurs –En studie om arbetet kring personal & investering i denna resurs på attraktiva arbetsplatser i dagens rankingsamhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Arntsberg; Sara Liljenström; [2015-08-12]
  Nyckelord :Personal; Personalinvestering; Ranking; Rankingsamhälle;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förr behandlades den mänskliga resursen som egendom men arbetssamhället har utvecklats och idag ses personalen i många fall som den viktigaste resursen. Ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser men frågan kan ställas hur det egentligen går det till när företag hushåller med begränsade mänskliga resurser. LÄS MER

 5. 5. Hur har arbetsmiljön på apoteken påverkats av omregleringen av apoteksmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Hussain; [2013]
  Nyckelord :arbetsmiljö; apotek; omreglering; privatisering;

  Sammanfattning : 1 juli 2009 avreglerades det svenska apoteksväsendet från att ha varit statligt ägt. Avregleringen har även lett till att man numera får sälja ett urval av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Avreglering av apoteksmarknad har tidigare skett i Norge, Danmark och Island. LÄS MER