Sökning: "Sara Nielsen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sara Nielsen.

 1. 1. Lärares relationskompetens : och elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Annefrid Nielsen; Sara Härensten; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorders AST ; communication; intellectual disabilities; special schools; Student-teacher-relationships STR ; teacher´s relational competence; Autismspektrumtillstånd AST ; grundsärskola; intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; lärares relationskompetens; student–teacher-relationship STR .;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att synliggöra hur relationellt lärande fungerar i arbetet med elever med autismspektrumtillstånd (AST) inom grundsärskolan. För insamling av det empiriska materialet gjordes intervjuer med fem lärare i grundsärskolan och observationer av lärare i undervisningssituationer med elever med AST. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Nielsen; Tora Ahnlund; [2020]
  Nyckelord :begreppsförståelse; historieundervisning; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt; systemisk-funktionell lingvistik; ämneskunskaper; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskningen hittills har kommit fram till om språkutvecklande arbetssätt i allmänhet och inom historieämnet i synnerhet. Genom att söka i olika databaser har vi hittat relevant forskning i form av doktors-och licentiatavhandlingar samt refereegranskade vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänsten som oljat och grusigt maskineri - Berättelser om internt samarbete kring barn som far illa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jolanta Hajduczenia; Sara Nielsen; [2020]
  Nyckelord :collaboration principles; collaboration between professionals; cross functional teams; internal collaboration; internal cooperation; management; social service; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how professionals in the social services view and talk about the internal cooperation between specialised units at the social services office (i.e. a receiving unit and an investigative unit). LÄS MER

 4. 4. Essay : Danmark - Uforudsigelighed og Fældede træerMexico - Fossils from FutureIsland - Landskaber og turist ambivalensTromsø - Begravede GravsteneSverige - Ledeblokke og bevægelse

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Sara Nielsen Bonde; [2018]
  Nyckelord :landscape movements nature art site specific place fossils archeology;

  Sammanfattning : Der er ingen undoing i bioheden, der sker bare noget nyt. Går noget under, kommer noget nyt frem af det gamle. Vi har glemt at vi selv har gået under mange gange. Vi bygger huse ovenpå glemte samfund, som Mexico Citys opbyggelse af de gamle atzekertempler. LÄS MER

 5. 5. När livet vänds upp och ner : En litteraturstudie om bröstcancer baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Fredin; Tove Olsson; [2015]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; välbefinnande; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med en bröstcancerdiagnos förändras livet drastiskt och kvinnorna upplever att de förlorar kontrollen. Behandlingarna är påfrestande och en del upplever att de i takt med de kroppsliga förändringarna förlorar sin identitet. LÄS MER