Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av att få en bröstrekonstruktion efter mastektomi : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Nilsson; Sofi Svensson; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Breast reconstruction; Experience Mastectomy; Women; Bröstcancer; Bröstrekonstruktion; Erfarenheter; Kvinnor; Mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I vissa fall måste kvinnan ta bort delar av, hela eller båda brösten, en så kallad mastektomi. Förlora bröstet är både psykiskt och fysiskt svårt och livskvaliteten påverkas. Kvinnan kan välja att genomgå en bröstrekonstruktion. LÄS MER

 2. 2. Introverta och extroverta individers arbetstillfredsställelse på aktivitetsbaserade arbetsplatser : En kvalitativ fallstudie av två IT-företag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Grännö; Sara Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; aktivitetsbaserat arbetssätt; introversion; extraversion; kontorsutformning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om introverta och extroverta individer har samma förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt. Studien genomfördes som en explorativ, kvalitativ fallstudie av två IT-företag. LÄS MER

 3. 3. Drama som hjälpmedel för barns kommunikation : En studie kring barns olika sätt att kommunicera, samspela och stötta varandra i dramaaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Fredriksson; Rebecka Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Drama; matematik; förskola; kommunikation; samspel; artefakter; gester; stöttning; blickar.;

  Sammanfattning : Studiens problemområde grundar sig i att det finns ett behov av att barn undervisas i drama redan i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur barns kommunikativa signaler synliggörs i pedagogledda aktiviteter med estetiska uttrycksformer. LÄS MER

 4. 4. Agile Going Global – Can You Manage The Kowledge? Agile Methodologies Influence On MNCs’ Knowledge Management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alva Berntsson; Sara Nilsson; [2019-10-31]
  Nyckelord :Knowledge Management; MNC; Agile Methodologies;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Development of a new test methodology for car-to-truck crash

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matas Buzys; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Crash tests; FUP; Frontal impact; Honeycomb structure; FUP; Frontalkrock; Honeycomb struktur; Kraschtest;

  Sammanfattning : Till följ av de stora skadorna som riskeras vid frontalkollision mellan personbil och lastbil, utför Scania CV AB kraschtester för att bättre kunna utveckla komponenter med syfte att skydda passagerarna i personbilen. Den typ av test som denna studie bygger på utvärderar den s.k. FUP:en (engelska Front Underrun Protection). LÄS MER