Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. Kan vi lära barn att mäta eller är det helt kört? : En interventionsstudie med syfte att fördjupa elevers förståelse av att mäta längd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sara Franzén; Erika E Viktor; Jennie Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förskoleklasslärarens syn och arbete med problemlösning : En kvalitativ studie om lärares syn på problemlösning och hur det praktiska arbetet med matematiska problemlösningsuppgifter i förskoleklassen kan se ut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Nilsson; Sara Lindeborg; [2022]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; förskoleklass; praktiskt arbete; sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskoleklass arbetar med problemlösning i matematikundervisningen. Vi har valt att specifikt undersöka hur det praktiska arbetet med problemlösning i matematik kan se ut på olika skolor och hos olika lärare. LÄS MER

 3. 3. Bemötande på akutmottagning - Patientens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jeppsson; Anna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medborgarskapstest, omstridda koncept, och möjliggörande villkor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Nilsson; Sara Synneby; [2022]
  Nyckelord :Citizenship; Civic integration; The Boundary Problem; Conditions of possibility; Discourse; WPR approach; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 24 oktober 2019 beslutade den svenska regeringen att en statlig offentlig utredning skulle genomföras med syftet att presentera förslag om hur ett medborgarskapstest skulle kunna fungera som ett lagstiftat krav för medborgarskap. Denna undersökning tillämpar WPR-ansatsen, och med hjälp av politisk teori och genom att problematisera texten i SOU 2021:2 syftar den till att spåra och frilägga de hypotetiska icke-intentionala implicita antaganden beträffande gränsdragningsproblemet, demos, och medborgarskap som är de möjliggörande villkoren för de resonemang om medborgarskapstest som uttrycks i SOU 2021:2. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of using bioplastics for lab consumables

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Lovisa Mäepea Nilsson; Emelie Gunnarsson; Sara Mardini; Fartun Nuur Yusuf; Jesper Nyström; [2022]
  Nyckelord :bioplastics; Biotage; sustainability; green washing; biopolymers; PLA; bio-based; environment; PHA; PP; PE; chemical properties; bioplaster; hållbarhet; bio-polymerer; bio-baserad; miljövänlig;

  Sammanfattning : The use of plastic has increased markedly in recent years which has led to more fossil fuels being used and more plastic in nature. This is a literature study that researches on how bio- based plastics can be used instead of plastics made from fossil fuels. LÄS MER