Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. Agile Going Global – Can You Manage The Kowledge? Agile Methodologies Influence On MNCs’ Knowledge Management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alva Berntsson; Sara Nilsson; [2019-10-31]
  Nyckelord :Knowledge Management; MNC; Agile Methodologies;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Development of a new test methodology for car-to-truck crash

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matas Buzys; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Crash tests; FUP; Frontal impact; Honeycomb structure; FUP; Frontalkrock; Honeycomb struktur; Kraschtest;

  Sammanfattning : Till följ av de stora skadorna som riskeras vid frontalkollision mellan personbil och lastbil, utför Scania CV AB kraschtester för att bättre kunna utveckla komponenter med syfte att skydda passagerarna i personbilen. Den typ av test som denna studie bygger på utvärderar den s.k. FUP:en (engelska Front Underrun Protection). LÄS MER

 3. 3. Internal Marketing Communication : Alpha, a Machinery Business

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Sloberg; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Internal Marketing Communication; Internal Marketing; Internal Communication; Internal Marketing Strategy; Internal Corporate Communication; Internal Customers; Employee Loyalty; Social Capital; Commitment; Trust; Associability; Finland; China; Sweden; Italy; The U.S.; Canada.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the effectiveness of the internal communication, as a dimension of internal marketing, in a global multicultural company. The study was based on a conceptual model that is a miscellany of theoretical concepts of how to create effective internal marketing communication for global organizations. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Mocanu Wentland; Olivia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med intellektuell funktionsnedsättning har ett större omvårdnadsbehov än patienter utan intellektuell funktionsnedsättning, eftersom funktionsnedsättningen innebär intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter som påverkar de sociala, kognitiva och praktiska förmågorna hos patienten. Patienter med intellektuell funktionsnedsättning är en växande patientgrupp som sjuksköterskor kan möta i alla vårdsammanhang. LÄS MER

 5. 5. Patienters känslor och förväntningar inför operation : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Akander; Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Expectation; Emotions; Personcentered Care; Preoperative Information; Förväntan; Känslor; Personcentrerad vård; Preoperativ information;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Inför en operation ska patienter erhålla preoperativ information som är essentiell och individanpassad, vilket genererar lugn och trygghet på operationsdagen. Enligt tidigare studier är den preoperativa informationen ej tillräcklig eller individanpassad. LÄS MER