Sökning: "Sara Nummela"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Nummela.

  1. 1. En plats att landa på : en uppsats om sorg, kris och kön och hur dessa begrepp kan tillämpas i praktiskt arbete med barn på akuthemmet Lejonet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

    Författare :Jenny Johannesson; Sara Nummela; [2005]
    Nyckelord :Omhändertagande; Socialt arbete; Sorg; Barn och könsroller; Barn;

    Sammanfattning : .... LÄS MER