Sökning: "Sara Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Sara Nyberg.

 1. 1. Framtida scenarier av elsystemet och elköpsavtal – Undersökning av faktorer som påverkar framtida elpriset och klimatberäkning av elköpsavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Sara Nyberg; [2020]
  Nyckelord :PPA; Power Purchase Agreement; scenarios; electricity market price; UK; climate; policy; electricity; emissions; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energisystemet genomgår för närvarande en snabb transformation med allt mer förnybar elproduktion. Ett sätt genom vilket företag kan köpa förnybar el är genom långsiktiga elköpsavtal (Power Purchase Agreements, PPAs), i vilka de enas om ett fast pris och andra villkor med en projektutvecklare. LÄS MER

 2. 2. Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Nyberg; John Örngård; Max Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; brand heritage; brand identity; tradition; innovation; Rebranding; brand heritage; varumärkesidentitet; tradition; innovation;

  Sammanfattning : I den allt mer föränderliga modeindustrin blir det vanligare att företag väljer att rebranda sig för att upprätthålla relevans på marknaden. Rebranding kan innebära allt från subtila visuella förändringar till mer omfattande processer som att ändra en hel företagsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningen : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Nyberg; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagningen; hot och våld; kvalitativ metod; påverkan; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett växande problem på akutmottagningar och kan innebära en mer utsatt position för sjuksköterskor och annan personal i jämförelse med situationer på andra avdelningar. Akutmottagningen som arbetsplats innebär dessutom ett högt arbetstempo och ofta krav på snabba beslut under akuta situationer. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av bemötande från distriktssköterskan inom palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Nyberg; Sara Knutsson; [2019]
  Nyckelord :patient; experiences; district nurse; homecare; nursing; palliative; qualitative study.; patienter; upplevelse; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ studie; omvårdnad; palliativa vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Merparten av patienter med en palliativ diagnos vill vårdas i hemmet, vilket är möjligt med hjälp av bland andra distriktssköterska, hemtjänst samt anhöriga. Patienter som vårdas i hemmet upplever ofta bättre livskvalitet än dem som vårdas på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Inez Nyberg; Sara Odhnoff; [2019]
  Nyckelord :feminism; cultural values; brand communication; authenticity; cultural branding; postmodernism; postfeminism; social semiotics; kulturella värden; varumärkeskommunikation; autenticitet; kulturell branding; socialsemiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. LÄS MER