Sökning: "Sara Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sara Nyberg.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningen : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Nyberg; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagningen; hot och våld; kvalitativ metod; påverkan; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett växande problem på akutmottagningar och kan innebära en mer utsatt position för sjuksköterskor och annan personal i jämförelse med situationer på andra avdelningar. Akutmottagningen som arbetsplats innebär dessutom ett högt arbetstempo och ofta krav på snabba beslut under akuta situationer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av bemötande från distriktssköterskan inom palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Nyberg; Sara Knutsson; [2019]
  Nyckelord :patient; experiences; district nurse; homecare; nursing; palliative; qualitative study.; patienter; upplevelse; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ studie; omvårdnad; palliativa vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Merparten av patienter med en palliativ diagnos vill vårdas i hemmet, vilket är möjligt med hjälp av bland andra distriktssköterska, hemtjänst samt anhöriga. Patienter som vårdas i hemmet upplever ofta bättre livskvalitet än dem som vårdas på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Inez Nyberg; Sara Odhnoff; [2019]
  Nyckelord :feminism; cultural values; brand communication; authenticity; cultural branding; postmodernism; postfeminism; social semiotics; kulturella värden; varumärkeskommunikation; autenticitet; kulturell branding; socialsemiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av Bedside Handover - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Matilda Andersson; Sara Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Barnsjukvård; Bedside Handover; delaktighet; föräldrars upplevelser; intervjustudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bedside handover innebär att rapport mellan sjuksköterskor sker på patientens rum med patienten närvarande. På barnavdelningen i Kristianstad implementerades bedside handover i september 2016 och har sedan dess använts på avdelningen. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa föräldrars upplevelse av bedside handover. LÄS MER

 5. 5. Cytostatikabehandling vid bröstcancer: Faktorer vården kan bidra med för att kvinnornas upplevelser ska bli mer positiva.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Nyberg; Luchia Gebreyesus; [2017]
  Nyckelord :Breast cancer; health related quality of life; chemotherapy; experience; health professionals; Bröstcancer; livskvalité; cytostatikabehandling; upplevelser; vårdprofessioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatikabehandling är vanligt inslag vid behandling av bröstcancer och kan medföra en lång tid av kämpande mot både sjukdomen, behandlingen och andra svåra upplevelser. Cytostatikabehandling är förknippat med exempelvis diverse biverkningar som kan påverka bröstcancer patienterna. LÄS MER