Sökning: "Sara Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sara Nyström.

 1. 1. Barnfridsbrott : - Upplevelser bland anställda på Polismyndigheten och socialtjänsten i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Rebecka Lundell Björk; Sara Nyström; Ellen Rosén; [2022]
  Nyckelord :Children s vulnerability; Experiences; Implementation theory; Police Authority; Social services; Violation of a child’s integrity; Witnessing violence; Barnfridsbrott; Barns utsatthet; Bevittna våld; Implementeringsteori; Polismyndigheten; Socialtjänsten; Upplevelser;

  Sammanfattning : För att värna om och stärka barns straffrättsliga skydd infördes lagen om barnfridsbrott den 1 juli 2021. Lagstiftningen ämnar att betona barns särskilda utsatthet i samband med bevittnande av våld mellan två omsorgspersoner. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of using bioplastics for lab consumables

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Lovisa Mäepea Nilsson; Emelie Gunnarsson; Sara Mardini; Fartun Nuur Yusuf; Jesper Nyström; [2022]
  Nyckelord :bioplastics; Biotage; sustainability; green washing; biopolymers; PLA; bio-based; environment; PHA; PP; PE; chemical properties; bioplaster; hållbarhet; bio-polymerer; bio-baserad; miljövänlig;

  Sammanfattning : The use of plastic has increased markedly in recent years which has led to more fossil fuels being used and more plastic in nature. This is a literature study that researches on how bio- based plastics can be used instead of plastics made from fossil fuels. LÄS MER

 3. 3. Effekter och användande av icke-farmakologiska behandlingsmetoder för att lindra symtom vid demens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Ekhammer; Sofia Nyström; [2022]
  Nyckelord :behavioural and psychological symptoms of dementia; dementia; literature review; non-pharmacological interventions; beteendemässiga och psykiska symtom vid demens; demens; icke- farmakologiska interventioner; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Demenssjukdom utgör ett stort hälsoproblem med både emotionella och fysiska konsekvenser. Många av de personer som lever med demenssjukdom flyttar till särskilda boenden när de inte längre klarar sig på egen hand. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) innefattar olika vanligt förekommande symtom vid demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. I apotekarens trädgård : medicinalväxtodling i svenska apotekarträdgårdar med fokus på 1700-talet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Sara Nyström; [2021]
  Nyckelord :apotek; apotekare; apotekarträdgård; apoteksträdgård; medicinalväxtodling; medicinalväxter; örter; läkeörter; farmakopé; 1700-tal; Collegium medicum; pharmacy; pharmacist; apothecary; apothecary garden; medicinal plants; herbs; pharmacopoeia; 18th century;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att ge en inblick i de svenska apotekarträdgårdar som uppstod under 1700- talet. Apotekarträdgårdarna var ett resultat av en särskild tidsanda. Under denna period eftersträvades bland annat oberoende, nytta och sparsamhet. LÄS MER

 5. 5. Kön och den svårförklarade ohälsan : Betydelsen av kön, emotionell stabilitet och kondition försvenska polisstudenters stressrelaterade hälsobesvär - en longitudinell studie om möjliga interaktionseffekter av kön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Nyström; [2021]
  Nyckelord :emotionell stabilitet; kondition; kön; ohälsa; polisstudenter; stress; stressrelaterade hälsobesvär;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är ett stort problem som bland annat bidrar till många sjukskrivningar. Det är därför angeläget att bättre förstå vilka faktorer som motverkar skadlig stress. Två viktiga skyddsfaktorer är emotionell stabilitet och kondition. LÄS MER