Sökning: "Sara Ogestad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Ogestad.

  1. 1. Biståndets effekt på jämställdhet och kvinnlig egenmakt - En empirisk studie av jämställdhetsinriktat bistånd till LDCs

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Maja Johnsson; Sara Ogestad; [2021-07-08]
    Nyckelord :foreign aid; gender aid; gender equality; women empowerment; institutions; LDCs;

    Sammanfattning : The effectiveness of foreign aid has been an object of debate for a long time, and so has the importance of gender equality for economic development. Foreign aid in support of gender equality and women empowerment in developing countries has grown rapidly over the last few decades. Still, studies regarding the efficiency of gender aid are scarce. LÄS MER