Sökning: "Sara Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Sara Olsson.

 1. 1. Lösningen heter riktat statsbidrag, men vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Kerekes; Sara Olsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Riktade statsbidrag; garbage can model; kommun; process;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Riktade statsbidrag är ett statligt styrmedel som finns för attregeringen med öronmärka pengar ska kunna påverka områden av nationellt intresse. Flertaletaktörer har från nationell nivå presenterat problematiska aspekter av de riktade statsbidragen pålokal nivå. LÄS MER

 2. 2. Estetisk växtvärk : Bildkonstens potential till ett growth mindset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Abrahamsson Olsson; [2020]
  Nyckelord :bildkonst; fenomenologisk teori; fix- growth mindset; förskollärare; undervisning; video stimulated reflection;

  Sammanfattning : Studien undersöker fenomenet undervisning med bildkonst och dess potential för ett growth mindset hos barnen. Growth mindset är en del i en psykologisk inlärningsmodell för att öka barns och elevers mindset att välkomna utmaningar och därigenom uppleva att de lyckas. LÄS MER

 3. 3. Den viktorianska guvernanten -En komparativ karaktärsstudie av tre guvernanter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Salavati; [2020]
  Nyckelord :Svenskundervisning; Jane Eyre; När skruven dras åt; Guvernanten på Mellyn;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker tre guvernanter ur den viktorianska guvernantgenren, som även kan förstås som den viktorianska guvernantromanen: Jane i Jane Eyre (Charlotte Brontë, 2014), Den okända kvinnan i När skruven dras åt (Henry James, 2013) och Martha Leigh i Guvernanten på Mellyn (Victoria Holt, 2018). Syftet med studien är att studera hur respektive guvernant förstår sitt psykiska och fysiska välmående. LÄS MER

 4. 4. ”Att stötta i konflikten utan att ”stjäla” den från barnen” : En studie om pedagogers beskrivna attityder om konflikthanteringsstrategier utifrån ett maktperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Olsson; Sara Rautio Tägnfors; [2020]
  Nyckelord :förskola; konflikthantering; makt; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva pedagogers attityder om konflikthanteringsstrategier i förskolan utifrån ett maktperspektiv. Detta gjordes genom en enkätstudie med öppna frågor till 31 pedagoger som var utspridda på olika förskolor i två kommuner. LÄS MER

 5. 5. Edge Machine Learning for Animal Detection, Classification, and Tracking

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Amanda Tydén; Sara Olsson; [2020]
  Nyckelord :computer vision; object detection; object tracking; edge machine learning; animal detection;

  Sammanfattning : A research field currently advancing is the use of machine learning on camera trap data, yet few explore deep learning for camera traps to be run in real-time. A camera trap has the purpose to capture images of bypassing animals and is traditionally based only on motion detection. LÄS MER