Sökning: "Sara Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Sara Olsson.

 1. 1. Förskolebarns röster om matematiken : En kvalitativ studie om barns syn på matematik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Desirée Rutqvist; Sara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Förskola; Matematik; Material; Miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra barns uppfattningar om och av matematiken de möter i förskolan. I förhållande till syftet har en kvalitativ metod använts där intervju, fotografering och bildskapande utgjort aktiviteter där barn fått göra sina röster hörda. LÄS MER

 2. 2. Vilket Värmland?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Bodin Olsson; [2018-06-21]
  Nyckelord :Heritage; conservation; listed buildings; selection; Värmland; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2018, 60 hpAvancerad nivå2018:20.... LÄS MER

 3. 3. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. LÄS MER

 4. 4. Lönar det sig för kontroversiella branscher att engagera sig i CSR? : En kvantitativ studie om sambandet mellan kontroversiella branschers CSR-engagemang och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Fors; Amanda Olsson; [2018]
  Nyckelord :controversial industries; CSR; ESG; financial performance; Tobin’s Q; ROA; kontroversiella branscher; CSR; ESG; finansiell prestation; Tobin’s Q; ROA;

  Sammanfattning : Syfte: Kontroversiella branscher producerar produkter eller tillhandahåller tjänster vilka kan orsaka stora skador hos enskilda människor men även för samhället i helhet. För företag inom dessa branscher kan det ses som motsägande att engagera sig i CSR-aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar avseende revisorns roll vid kreditgivning : En studie om förväntningar hos revisorer, kreditgivare och små företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Simon Falk Hermansson; Sara Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förväntningsgap; Avreglering av revisionsplikt; Kreditgivning; Revisorns roll; Små företag; Informationsasymmetri; Förtroende;

  Sammanfattning : Revisorns roll är under förändring på grund av digitalisering samt ett möjligt avskaffande av revisionsplikten för små företag och ett möjligt förändrat utbildningskrav. Samtidigt påverkar digitaliseringen även bankbranschen, vilket även detta skulle kunna påverka revisorns roll vid kreditgivning. LÄS MER