Sökning: "Sara Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Sara Olsson.

 1. 1. ”Alla kanske inte tycker det är jättekul att springa runt och leka” En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och motivation i fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Felicia Olsson; Sara Vähäsarja; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Fysisk aktivitet; Fritidshemslärare; Motivation; Self determination theory;

  Sammanfattning : Fritidshemmet är en bra plats för barn och unga att få möjlighet att ta del av olika fysiska aktiviteter och att få röra på sig. Flera forskningsstudier visar idag att barn och unga över hela världen inte rör sig tillräckligt mycket. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns röster om matematiken : En kvalitativ studie om barns syn på matematik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Desirée Rutqvist; Sara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Förskola; Matematik; Material; Miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra barns uppfattningar om och av matematiken de möter i förskolan. I förhållande till syftet har en kvalitativ metod använts där intervju, fotografering och bildskapande utgjort aktiviteter där barn fått göra sina röster hörda. LÄS MER

 3. 3. Vilket Värmland?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Bodin Olsson; [2018-06-21]
  Nyckelord :Heritage; conservation; listed buildings; selection; Värmland; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2018, 60 hpAvancerad nivå2018:20.... LÄS MER

 4. 4. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. LÄS MER

 5. 5. Lönar det sig för kontroversiella branscher att engagera sig i CSR? : En kvantitativ studie om sambandet mellan kontroversiella branschers CSR-engagemang och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Fors; Amanda Olsson; [2018]
  Nyckelord :controversial industries; CSR; ESG; financial performance; Tobin’s Q; ROA; kontroversiella branscher; CSR; ESG; finansiell prestation; Tobin’s Q; ROA;

  Sammanfattning : Syfte: Kontroversiella branscher producerar produkter eller tillhandahåller tjänster vilka kan orsaka stora skador hos enskilda människor men även för samhället i helhet. För företag inom dessa branscher kan det ses som motsägande att engagera sig i CSR-aktiviteter. LÄS MER