Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. En fallstudie om kompetensförsörjning : Hur ser kompetensförsörjningen ut på fallföretaget och på vilket sätt skulle ett webbaserat verktyg avsett för detta gagna företaget?

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Sara Ottergren; [2008]
    Nyckelord :kompetens; kompetensförsörjning; kompetensförsörjningsprocess; personalidé; affärsidé;

    Sammanfattning : This essay contains material of how the competence maintenance works on a chosen company and how a web based tool developed for its use can help companies with competence insur-ance. As competence maintenance is a major factor to have a long term profit it´s necessary to be aware of the company’s future needs in the competence sector. LÄS MER