Sökning: "Sara Pålsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sara Pålsson.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

  Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER

 2. 2. Hållbart byggande : En fallstudie över företags drivkrafter vid investering i miljöcertifierade byggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sara Pålsson; Sara Jansson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; hållbarhet; hållbart byggande; lönsamhet;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. För att minska miljöpåverkan behöver de bygga med minsta möjliga påverkan på miljön samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt. LÄS MER

 3. 3. Varför ingenjör? : En studie om betydelsen av vetenskapligt kapital för kvinnliga civilingenjörsstudenters utbildningsval i Uppsala och Wien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sara Hedberg; Emma Pålsson; [2017]
  Nyckelord :TU Wien; Uppsala universitet; vetenskapligt kapital; utbildningsval; ingenjörsutbildning;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks vilka typer av vetenskapliga kapital som varit viktiga för kvinnliga civilingenjörsstudenters val att söka sig till sina utbildningar. Studien, som utförts vid Uppsala universitet i Sverige och Technische Universität Wien i Österrike, undersöker även om det finns skillnad i kapitalens betydelse på de olika platserna. LÄS MER

 4. 4. Feederanlöp till den svenska östkusten

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Sara Jivesten; Philip Mischa Taylor; [2016]
  Nyckelord :Feeder; container; Sveriges östkust; is; väder; vinter; hamnar; linjesjöfart; svårigheter;

  Sammanfattning : The report is written as a case study containing semi-structured interviews with shipping companies and ports that operate on the Swedish east coast. Interviews were conducted with the purpose to obtain possible solutions to how reliability of goods transported in containers can be increased on the Swedish east coast. LÄS MER

 5. 5. Deflation of the Finite Pointset Method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Sara Pålsson; [2014]
  Nyckelord :Finite Pointset Method; Deflation; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis a deflation method for the Finite Pointset Method (FPM) is presented. FPM is a particle method based on Lagrangian coordinates to solve problems in fluid dynamics. LÄS MER