Sökning: "Sara Pålsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sara Pålsson.

 1. 1. Kooperativt lärande för elever i språklig sårbarhet : En studie baserad på verksamhetspraxis

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cheryl Frode; Sara Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Cooperative learning; linguistic vulnerability; inclusion; language development; language impairment; Kooperativt lärande; språklig sårbarhet; inkludering; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker några pedagogers upplevelser av hur kooperativt lärande fungerar för elever i språklig sårbarhet. Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger uppfattar det kooperativa lärandets möjligheter och hinder för elever i språklig sårbarhet. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

  Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER

 3. 3. Hållbart byggande : En fallstudie över företags drivkrafter vid investering i miljöcertifierade byggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sara Pålsson; Sara Jansson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; hållbarhet; hållbart byggande; lönsamhet;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. För att minska miljöpåverkan behöver de bygga med minsta möjliga påverkan på miljön samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt. LÄS MER

 4. 4. Varför ingenjör? : En studie om betydelsen av vetenskapligt kapital för kvinnliga civilingenjörsstudenters utbildningsval i Uppsala och Wien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sara Hedberg; Emma Pålsson; [2017]
  Nyckelord :TU Wien; Uppsala universitet; vetenskapligt kapital; utbildningsval; ingenjörsutbildning;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks vilka typer av vetenskapliga kapital som varit viktiga för kvinnliga civilingenjörsstudenters val att söka sig till sina utbildningar. Studien, som utförts vid Uppsala universitet i Sverige och Technische Universität Wien i Österrike, undersöker även om det finns skillnad i kapitalens betydelse på de olika platserna. LÄS MER

 5. 5. Deflation of the Finite Pointset Method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Sara Pålsson; [2014]
  Nyckelord :Finite Pointset Method; Deflation; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis a deflation method for the Finite Pointset Method (FPM) is presented. FPM is a particle method based on Lagrangian coordinates to solve problems in fluid dynamics. LÄS MER