Sökning: "Sara Palmér"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sara Palmér.

 1. 1. Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Larsson; Sara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetslagen; kvalitet; hållbarhetsrapport; obligatorisk rapportering; reglering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering Seminariedatum: 17 januari 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Erika Larsson och Sara Palmér Handledare: Rolf Larsson Fem nyckelord: Hållbarhetslagen, kvalitet, hållbarhetsrapport, obligatorisk rapportering, reglering. LÄS MER

 2. 2. Breaking Down the Reflex-Machine in Three Works by Philip K. Dick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Gaarn-Larsen; [2018]
  Nyckelord :Philip K. Dick; Postmodernism; reflex-machine; androidization; science fiction; The Three Stigmata of Palmer Eldritch; A Maze of Death; A Scanner Darkly;

  Sammanfattning : This thesis expands upon Philip K. Dick’s philosophy surrounding ‘androidization’, a process of degradation leading to the devolution of individuals into what he termed as ‘reflex-machines’. LÄS MER

 3. 3. Palliativa patienters upllevelse av andnöd : "Som en fisk på land."

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Palmér; Maria Holmberg; [2017]
  Nyckelord :palliativ vård; andnöd; lidande; upplevelser; patient;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Psykosociala behov hos närstående till patienter i livshotande tillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Sara Norin; Camilla Palmér; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En studie om identitet och presentation på Facebook ur ett genusperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Björnung Cederholm; Sofia Palmér; [2013]
  Nyckelord :identitet; framträdande; främre och bakre regionen; privat och offentligt; genus; Facebook; identitetsskapande; könsskillnader; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats studerar hur män respektive kvinnor använder sig av det sociala mediet Facebook för att framställa ett visst uppträdande samt möjliga bakomliggande faktorer till beteendet. Facebook är ett populärt nätverk som hjälper människor att integrera med varandra både nationellt och internationellt. LÄS MER