Sökning: "Sara Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Sara Palm.

 1. 1. Framtidens biomarkörer : En prioritering av proteinerna i det humana plasmaproteomet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Antonsson; William Eulau; Louise Fitkin; Jennifer Johansson; Fredrik Levin; Sara Lundqvist; Elin Palm; [2019]
  Nyckelord :Biomarkör; plasmaproteom;

  Sammanfattning : In this report, we rank possible protein biomarkers based on different criteria for use in Olink Proteomics’ protein panels. We started off with a list compiled through the Human Plasma Proteome Project (HPPP) and have in different ways used this to obtain the final results. LÄS MER

 2. 2. KVINNORS UPPLEVELSER AV OMVÅRDNADEN I SAMBAND MED MISSFALL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Ellingsen; Sara Palm; [2019]
  Nyckelord :kvinna; missfall; omvårdnad; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är vanligt förekommande i kvinnans graviditet. Den vanligaste orsaken till ett tidigt missfall anses vara kromosomavvikelser eller andra avvikande egenskaper hos fostret. Det är svårt att säkerställa hur ofta missfall inträffar men av alla konstaterade graviditeter slutar ungefär 10–20% med missfall. LÄS MER

 3. 3. Gentrifiering i förtätningsdiskursen : En kritisk diskursanalys av plandokument och mötesprotokoll från Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sara Eby Palm; [2018]
  Nyckelord :gentrification; consequences; urban densification; silence; discourse; urban planning; spatial planning; gentrifiering; konsekvenser; förtätning; tystnad; diskurs; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stadsplanestrategi som fått stort genomslag i Sverige, men som enligt Bunce (2018), Rådberg (2014) och Boverket (2016a, 2016b) kan medföra gentrifiering. Boverket (2016a, 2016b) har uppmanat till hantering av gentrifiering vid förtätning av centrala områden. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet, rörelserädsla och livskvalitet hos individer som genomgått hjärtinfarkt och/eller hjärtoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emelie Palm; Sara Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Heart attack; cardiac surgery; physical activity; kinesiophobia; quality of life;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hjärt -och kärlsjukdom är den vanligaste folksjukdomen i Sverige. Fler män än kvinnor drabbas och c:a 20% av de som drabbats lider utav rörelserädsla. Fysisk aktivitet är en viktig del i primär- och sekundärprevention. Livskvaliteten kan påverkas negativt efter hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Hur multinationella företag designar och arbetar med etiska koder

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sara Nilsson; Julia Palm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER