Sökning: "Sara Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Sara Pettersson.

 1. 1. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. LÄS MER

 2. 2. Hur gör kommuner för att attrahera och behålla kompetens? : En kvalitativ studie av kommuners arbete med employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Manoraj Pettersson; Stina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; employer branding recruitment; employer attractiveness; public sector; branding; employer branding; external employer branding; corporate branding; employer competitiveness; employer branding practice; talent management; social media; young adults; millennials;

  Sammanfattning : Employer branding är ett omfattande begrepp som används i många organisationer. Syftet med denna studie är att beskriva hur kommuner använde sig av employer branding utifrån att behålla och attrahera kompetens. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation : En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Söderlind; Maria Bergdalen; Caroline Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate management; Environment; Sustainability reporting; implementing sustainability; sustainability performance; control tools; Hållbarhet; Styrning; Miljö; Greenwashing; VDT; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation - En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete  Bakgrund och problem: Oron angående världens miljöpåverkan har ökat på senare tid och ett område som fått mycket uppmärksamhet gällande hållbarhetsfrågor är konsumtion, där just livsmedelskonsumtion står för en stor del av världens miljöpåverkan. Då ICA är Sveriges ledande aktör inom dagligvaruhandeln har de stor möjlighet att bidra till arbetet för ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 4. 4. Spela för att läsa! En studie om GraphoLearns effekter på avkodningsförmåga hos barn i åldrarna 6 till 7 år

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Louise Pettersson; Sara Roos; [2019]
  Nyckelord :avkodning; phonics; intervention; GraphoLearn; MR; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med studien var att undersöka den phonicsbaserade lärappen GraphoLearns effekter på avkodningsförmågan hos svensktalande barn i tidig läsutveckling. Sekundärt var syftet att undersöka huruvida träning med GraphoLearn kan påverka hjärnstruktur. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med palliativa patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Johannesson; Kristofer Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Existential conversations; literature review; nurse; palliative; Existentiella samtal; litteraturöversikt; palliativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård kallas förhållningssättet man arbetar efter när botande behandling inte längre har en positiv verkan utan vården övergår till att lindra symtom. Sjuksköterskors grundläggande ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. LÄS MER