Sökning: "Sara Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Sara Pettersson.

 1. 1. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Sammanfattning : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. LÄS MER

 2. 2. Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande under covid-19 : En kvalitativ litteraturstudie om i vilken mån Sveriges covid-19-strategi under våren och sommaren 2020 tagit hänsyn till olika hälsoaspekter

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Sara Pettersson Bergman; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; rätten till hälsa; hälsoaspekter; Sverige; covid-19-strategi;

  Sammanfattning : In March 2020 WHO classified the coronavirus Covid-19 as a pandemic. Sweden took a different approach than most countries and let most parts of society stay open. This has gotten much criticism around the world. LÄS MER

 3. 3. Framställningar & uppfattningar om kvinnan och åldrande I forna Egypten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Sara Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Women in ancient Egypt; aging; depictions of aging; widows; wise women;

  Sammanfattning : This essay is about women in ancient Egypt and their relation to aging and why they are rarely depicted other than beautiful and young, when it was a possibility for men to be depicted old in ancient Egypt. Looking at the examples in existence of depictions of aging in women, following questions will be discussed. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet-utan självklar plats i socialt arbete - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares förutsättningar att arbeta med sexualitet som en aspekt i det sociala arbetet med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Pettersson; Sara Ottander; [2021]
  Nyckelord :Sexuality; Conditions; Social workers; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers describe their conditions to work with sexuality as a factor in social work with substance abuse. The study was based on semi-structured interviews with six professional social workers from four different municipalities in Sweden who predominantly work with clients with substance abuse disorder. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap under covid-19 : En kvalitativ studie av hur formella ledare på EKO stormarknad anpassar sitt ledarskap under en kris

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sara Hägglund; Elin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER