Sökning: "Sara Rosenstam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Rosenstam.

 1. 1. Från papparoll till föräldraroll : En komparativ studie av papparollens förändring över tid

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Moa Kalström; Sara Rosenstam; [2018]
  Nyckelord :Papparoll; föräldraroll; föräldraledighet; göra kön; jämställdhet; generationsjämförelse; i-princip-mannen;

  Sammanfattning : 1974 införde Sverige, som första landet i världen, en föräldraförsäkring som gav både mammor och pappor rätt till en inkomstrelaterad ersättning för att vara föräldralediga med sina barn. Trots samma möjligheter till föräldraledighet har pappor, genomgående sedan reformen infördes, tagit ut betydligt färre föräldradagar än mammor. LÄS MER

 2. 2. Svenska män och 'Andra' män : En kritisk diskursanalys avseende konstruktionen av en kulturell självbild och ett nationellt identitetsideal på Avpixlat och Nyheter Idag.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sara Rosenstam; Maria Kjellman Wall; [2016]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Fairclough; Orientalism; nationalism; nationell identitet; maskulinitet; femininitet; de Andra ; Avpixlat; Nyheter Idag; alternativa medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur konstruktionen av ett nationellt identitetsideal sker inom den diskursiva praktik som artiklar och användarkommentarer tillsammans skapar på de invandrings- och mediekritiska nyhetsplattformarna Avpixlat och Nyheter Idag. Vårt huvudsakliga fokus har varit genus och kultursyn, eftersom dessa aspekter utgör en grundläggande del av identitetskonstruktionen. LÄS MER