Sökning: "Sara Sandgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Sandgren.

 1. 1. Finkänsliga förhandlingar : En studie om finkänsliga förhandlingar i det pedagogiska arbetet på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Mijatovic; Gevriye Katrina; [2019]
  Nyckelord :attention; participation; commitment; relationship; communication; pedagogy; delicate negotia-tions.; uppmärksamhet; delaktighet; engagemang; relationer; kommunikation; pedagogik; finkänsliga förhandlingar;

  Sammanfattning : Failure in teaching is common in Swedish school because there are teachers who do not know how to adapt the education according to the students prerequisites (Andersson & Sandgren, 2015). The purpose of the study is to investigate how high school teachers work on the difficulties of teaching through delicate negotiations. LÄS MER

 2. 2. Varulvsvals med flodhästar - En uppsats om medberoende som en sjukdom och/eller ett stigma förmedlat genom bloggar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Lundahl; Hannah Christensen; [2014]
  Nyckelord :disease; illnes; Goffman; codependency; stigma; blogs; medberoende; sjukdom; bloggar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Hannah Christensen & Sara Lundahl Title: Varulvsvals med flodhästar (Translated title: Werewolfwaltz with hippos) Supervisor: Mikael Sandgren Codependency is what it is called when family members who live with or near addicts, develop the same kind of addiction behavior patterns. The purpose of this paper was to examine how family members define themselves as codependent, how they establish codependency as a disease and as a stigma through their blogs. LÄS MER

 3. 3. STOLPE IN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Karlsson; Ingrid Lord; Hanna Sandgren; [2013-04-12]
  Nyckelord :Stolpe in;

  Sammanfattning : En undersökning om könsrepresentation i Lilla Sportspegeln. En liten spegel av verkligheten. Frågeställningar: Hur ser könsfördelningen ut i programmet: a) bland medverkande? b) bland reportrarna? I vilka sporter visas tjejer och killar och vilka roller har de? Hur har diskussionerna på redaktionen gått kring jämställdhetsfrågor?.. LÄS MER