Sökning: "Sara Schreurs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Schreurs.

  1. 1. Hur påverkas yrkesrollen? : - En studie om socialsekreterare som kommit tillbaka i tjänst efter erfarenheten att ha varit sjukskriven för utmattningssyndrom eller andra stressrelaterade sjukdomar

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Madeleine Jorderud; Sara Schreurs; [2020]
    Nyckelord :social workers; work-related stress; stress; burnout; stress-related disorders; sick leave; occupational role; socialsekreterare; arbetsrelaterad stress; stress; utmattningssyndrom; stressrelaterade sjukdomar; sjukskrivning; yrkesroll;

    Sammanfattning : The aim of this study has been to explore how social workers in a Swedish context, who have been on sick leave due to burnout or other stress-related disorders, perceive their occupational role compared to the time before the disorder. The primary focus has been how the social workers view their occupational role after the experience of being on sick leave due to the disorder and if the experience have taught the social workers things they find valuable in their occupational role. LÄS MER