Sökning: "Sara Serrander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Serrander.

  1. 1. När hjärtat stannar : Patienters upplevelser av hälsa efter att ha överlevt ett hjärtstopp

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Sara Serrander; Anneli Olsson; [2019]
    Nyckelord :Hjärtstopp; patienter; överlevare; hälsa och upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis drabbas 8000 människor årligen av hjärtstopp i Sverige. Antalet som räddas till livet har ökat. Hälsan och livskvaliteten tycks vara relativt god men varierar kraftigt bland överlevarna. LÄS MER