Sökning: "Sara Sivefäldt Österman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Sivefäldt Österman.

  1. 1. Frihet i arbetet : En kvalitativ studie kring vad som skapar frihet i arbetet för anställda

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Camilla Nyman; Sara Sivefäldt Österman; [2011]
    Nyckelord :Frihet i arbetet; flexibilitet; handlingsutrymme;

    Sammanfattning : .... LÄS MER