Sökning: "Sara Sjöqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sara Sjöqvist.

 1. 1. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Andersson; Sara Jeschke Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Föräldrar; Erfarenhet; Barn; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är 124 miljoner barn överviktiga. Forskning visar att föräldrar tenderar att missbedöma barns viktstatus samt att de har en stor påverkan på utvecklingen av barns beteenden och levnadsvanor. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relationer : Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av mötet med sjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Johanna Sjöqvist; Sara Clarholm; [2018]
  Nyckelord :Abused women; domestic violence; experience; nursing; women s health;

  Sammanfattning : Background: Women who are suffering in abusive relationships is a societal problem and a tragedy. A third of the women in the world have been exposed to physical and/or sexual violence and every year in Sweden seventeen women are killed as a result of domestic violence. Nurses in every part of the healthcare system encounter abused women. LÄS MER

 4. 4. Att kalhugga eller inte kalhugga : en studie om att välja alternativa metoder inom skogsbruket

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Sjöqvist; [2016]
  Nyckelord :hyggesfritt skogsbruk; trakthyggesbruk; erfarenhetsbank; kunskapsbank; rationellt handlande; avsikt;

  Sammanfattning : Över hälften av Sveriges yta täcks av produktiv skogsmark. Trakthyggesbruket är det produktionssystem som dominerar i Sverige men som också har mött mycket kritik på grund av att kalhyggen innebär en stor störning i miljön vilket hotar många arter samtidigt som det skapar en miljö som av många inte anses estetiskt tilldragande. LÄS MER