Sökning: "Sara Skoog"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sara Skoog.

 1. 1. Litteratursamtal och kontroll : en studie om lärarens utövande av kontroll under litteratursamtal.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Kampf; Ida Skoog; [2018]
  Nyckelord :klassrumsinteraktion; litteratursamtal; kontroll; boksamtal; lärare; högstadiet; klassrumsdiskurs;

  Sammanfattning : Litteratursamtal är en metod som används av lärare för att diskutera lästa texter. Dessa samtalkan se olika ut eftersom det är upp till läraren själv att bestämma vilken typ av litteratursamtal läraren vill ha med sina elever samt vilken roll läraren väljer att ta. LÄS MER

 2. 2. Energiuppföljning i bostäder, idag och i framtiden : En utvärdering och utveckling av hur energiuppföljning används i bostadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Erik Skoog; Sara Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :Energiuppföljning; Energieffektiviseringsdirektiv; Specifik energianvändning; Sveby; Boverket; Energimyndigheten;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to evaluate how Skanska Hus Norr works with energy audits in housing projects and provide improvement suggestions in that area.The evaluation was conducted through interviews with two property management companies in Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Mänsklig skam inom omvårdnad : Det exponerade jaget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kristin Olvén; Sara Skoog; [2015]
  Nyckelord :Care; Nursing; Shame; Omvårdnad; Skam; Vård;

  Sammanfattning : Begreppet skam är ett mångdimensionellt subjektivt begrepp. Vid sjukdom kan kroppen upplevas som annorlunda och patienten är ibland i behov av hjälp som tidigare inte behövdes vilket kan väcka känslor av skam. LÄS MER

 4. 4. Att läsa och minnas digitala texter : En rekommendation till vilken navigeringsmetod som är att föredra vid läsning på surfplattor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sara Edin; Terese Skoog; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras ett förslag på vilken navigeringsmetod som är att föredra vid läsning på en surfplatta, med avseende på läsarens förmåga att i efterhand minnas texten. Resultaten från studiens experiment är värdefulla för de som är intresserade av e-lärande, människa-datorinteraktion och studenter med intresse av att minnas det de läst. LÄS MER

 5. 5. Commuter Shopping : A study in understanding commuting in the context of shopping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Åsa Andersson; Sara Skoog; Johanna Svensson; [2014]
  Nyckelord :Commuting; Shopping Malls; Branding; Commuter Shopping;

  Sammanfattning : BackgroundFor ages people have commuted to work, or to other activities, located outside their home municipality. Statements found indicate that the basic decision for commuting are based on utility maximisation and no matter what the character of the benefit is; it should be higher than what can be found closer to the home location. LÄS MER