Sökning: "Sara Sundstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Sundstedt.

 1. 1. Varumärkets effekter på säsongsbaserade företag : En fallstudie på Glassmagasinet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Goréus; Sara Heibö Sundstedt; [2019]
  Nyckelord :Brand equity; brand awareness; brands; barriers; seasonal companies; Barriärer; säsongsbaserade företag; varumärken; varumärkets effekter; marknadsmix; varumärkespyramid; strategisk varumärkesplattform;

  Sammanfattning : In today's competitive markets, a company’s competitive tools have gained greater importance. A company's brand has moved from being part of the company's marketing strategy, to a competitive tool that can be used to create and pass existing barriers. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie för Fishbrain AB : Användarundersökningar för framtagandet av personas där användarna har en geografisk spridning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sara Sundstedt; Sofia Rytterlund; [2017]
  Nyckelord :User-research; User centred design; Personas; Geographic distribution; Quality research;

  Sammanfattning : This study is a case study for a mobile app for fishing enthusiasts, Fishbrain with the purpose of presenting personas based on user-research. This assignment was carried out upon request of Fishbrain as the company finds that they lack qualitative data. One main reason for this is that the majority of the users are located in the US. LÄS MER