Sökning: "Sara Sundström Konradsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Sundström Konradsson.

  1. 1. Användarstudie och produktdesign för att förstå och möta mänskliga behov på aktivitetsbaserade kontor.

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Sara Sundström Konradsson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med detta masterexamensarbete var att studera aktivitetsbaserade kontor, så kallade AB-kontor, och därefter utveckla ett produktkoncept för EFG (European Furniture Group) som förbättrar AB-kontor för de anställda och därmed förbättrar företagets produktivitet. Projektet startade med att en bakgrundsstudie genomfördes för att ta del av vad tidigare studier och experter säger om AB-kontor. LÄS MER