Sökning: "Sara Svärd"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sara Svärd.

 1. 1. ”…om alla såg likadana ut, skulle inte världen se väldigt tråkig ut?” : En kvalitativ studie om Åhléns klädkampanj Bryt klädmaktsordningen ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Svärd; [2018]
  Nyckelord :Semiotisk bildanalys; receptionsanalys; fokusgrupper; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Åhléns klädkampanj bryter mot könsnormer genom att driva normbrytande reklaminnehåll. Åhléns kampanj Bryt klädmaktsordningen står i fokus i denna studie då den varit omtalad bland Sveriges nyhetsmedier och sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Det får räcka med kvinnligt självförsvar, dags för manligt självansvar! : En kvalitativ textanalys av hur MeToo-rörelsen framats av Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara-Maria Dahlström; Åsa Sundström; [2018]
  Nyckelord :#metoo; framing; hegemoni;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att visa på hur Dagens Nyheter har valt att frama MeToo-rörelsen och de problem med sexuella trakasserier och övergrepp som rörelsen lyft. Därtill vill vi specifikt belysa hur män framats inom ramen för #metoo. LÄS MER

 3. 3. De-professionaliseringens effekter på featurejournalistrollen : En kvalitativ studie kring hur journalistrollen förändras

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Wigsen; Svärd Hanna; [2016]
  Nyckelord :Bloggar; journalistroll; entreprenörer; featurejournalister; deprofessionalisering; moderna medier; magasin; multimedia;

  Sammanfattning : I dagens medievärld är det svårt att skilja på producent och konsument då digitaliseringen har gjort att alla kan vara producenter. Samtidigt har journalistyrket länge genomgått en de-professionalisering där andra yrkesgrupper tar sig in i yrket. Att journalistiken blir mer styrd av publikens efterfrågan kan ses som problematiskt. LÄS MER

 4. 4. Där folk rör sig : en kvalitativ studie om bibliotek i storstadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Lindahl; Mattias Svärd; [2015]
  Nyckelord :folkbibliotek; informationscenter; intervjustudie; kulturcenter; kunskapscenter; läge; placering; socialt center;

  Sammanfattning : This study explores the physical location of public libraries, and how the functions and activities that the libraries provide can be affected by where in the city the library is located. Two of the libraries that have been examined are located in subway stations, one in a suburban shopping center, and two in very close vicinity to a city center and transportation nodes. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas relationen mellan krav-kontroll-stöd modellen och personligt initiativ av självtillit samt hanteringsstrategier?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Millak; Michelle Svärd; [2014]
  Nyckelord :Personligt initiativ; krav-kontroll-stöd; självtillit; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Det moderna arbetslivet innebär högre krav och ökat ansvar för arbetstagarna. Ett sätt att hantera detta är att ta personligt initiativ, vilket kan definieras som ett proaktivt beteende där arbetstagaren på eget initiativ agerar med framhärdighet. LÄS MER