Sökning: "Sara Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Sara Svensson.

 1. 1. Lärares inställningar till och arbete med laborativ matematikundervisning. : Teachers’ attitudes towards and work with manipulatives in mathematics teaching and learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jessica Svensson; Sara Lindros; [2021]
  Nyckelord :inställning; kompetens; kompetensutveckling; laborativt material; laborativ matematik; undervisning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Då undervisningen som bedrivs i skolan ska bidra till att elever stimuleras till att lära och även inhämtar väsentliga kunskaper finns behovet av en variationsrik undervisning och även att den baseras på beprövad erfarenhet. Genom att lärare erbjuder elever en variationsrik undervisning som inkluderar laborativ matematik, bidrar detta till att eleverna både får en variation i sin undervisning men kan även vara fördelaktigt för deras kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Lärares didaktiska metodval vid läsinlärning : – En studie om lärares val och kunskaper inom läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Michaela Mellberg; Sara Svensson; [2021]
  Nyckelord :didactic method; learning to read; phonics; whole language; ASL; Att skriva sig till läsning; Bornholmsmodellen; didaktisk metod; helordsmetod; ljudmetod; LTG; Läsning på talets grund; lärares kunskaper; läsinlärning;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar hur lärare arbetar med olika didaktiska metoder för elevers läsinlärning. Syftet är att utreda vilken eller vilka läsinlärningsmetoder 24 verksamma F-3 lärare i Sverige säger sig använda samt om de upplever sig besitta tillräcklig kunskap om vald metod och hur de har fått kunskap om den eller dem. LÄS MER

 3. 3. Vilka redovisningsmanipulerar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Svensson; hampus persson; sara zubeidi; samuel hermelin; [2021]
  Nyckelord :Accrual-based earnings management; corporate governance; financial position; lawsystem; positive accounting theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study aims to expand the understanding of corporate governance's impact on earnings management linked to companies' financial position and size. The study is based on a deductive approach through three hypothesis formulations. LÄS MER

 4. 4. En bra grund att stå på : En kvalitativ intervjustudie med syftet att skapa ett måltidsschema för ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Elin Smedenmalm; Sara Svensson; [2021]
  Nyckelord :HVB-hem; måltidsplanering; måltidsschema; familjer; barn.;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn på hem för vård eller boende (HVB-hem) har rätt till individanpassad och näringsrik mat. Forskning har visat att ett antal problem hindrar en god måltidssituation på HVB-hem. LÄS MER

 5. 5. "Vad jag än gör så kostar det..." : Upplevelsen och erfarenheten av ansträngningsutlöst försämring hos personer med Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt Trötthetssyndrom: En empirisk studie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Vedije Dardani; Sara Lindgren; Evelina Svensson; [2021]
  Nyckelord :Blog; Lifeworld; Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome ME CFS ; Post-Exertional Malaise PEM ; Ansträngningsutlöst försämring PEM ; Blogg; Livsvärdsteorin; Myalgisk encefalomyelit kroniskt trötthetssyndrom ME CFS ;

  Sammanfattning : Inledning: Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) kännetecknas som en inflammation i hjärna och ryggmärg och karakteriseras framför allt av ihållande utmattning. Sjukdomen är ingen kultursjukdom eller lokal företeelse utan den förekommer i diverse åldrar, länder och sociala grupper. LÄS MER