Sökning: "Sara Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Sara Svensson.

 1. 1. Att bedöma förmåga: förslag på modell för att beskriva räddningstjänstens operativa förmåga vid drunkningsolyckor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Sara Svensson; Max Myrhede; [2022]
  Nyckelord :Förmåga; effekt; drunkning; uppgift; faktor; räddningstjänst Capability; effect; drowning; task; factor; fire rescue service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to systematically map the factors and tasks linked to drowning accidents and the rescue services response to drowning accidents that has the most influence on the outcome. To achieve this purpose, two methods have been used, a literature study and an interview study. LÄS MER

 2. 2. Barnlitteratur i förskolan : Förskolans möjlighet att främja alla barns läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Svensson; Sofie Bäcklund; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; högläsning; förskola; allmändidaktik; litteracitet; critical literacy; emergent literacy;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få fördjupad förståelse för förskollärares och barnskötares uppfattningar och erfarenheter av barnlitteraturens betydelse i förskolans lärmiljö i avseende att främja alla barns läslust. Studien utgick från en kvalitativ metod och det empiriska material som samlats in är baserat på beskrivningar av förskollärares och barnskötares arbete med barnlitteratur. LÄS MER

 3. 3. Språklig sårbarhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Gustafsson; Sara Björnryd; [2022]
  Nyckelord :Lärmiljö; ordinarie förskola; specialpedagog; språkförskola; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Björnryd, Sara och Gustafsson, Malin (2022). Språklig sårbarhet i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar relaterade till självhantering hos ungdomar med diabetes typ 1 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Kabita Juma Khan; Sara Svensson; [2022]
  Nyckelord :Adolescence; diabetes type 1; experience; literature overview; selfmanagement; Diabetes typ 1; litteraturöversikt; självhantering självhantering ; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är kroniskt sjukdom som kan drabba ungdomar. Ungdomar upplever att det är svårt att leva med diabetes typ 1 samt har fullt ansvar om sin sjukdom/ behandling. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom, som kan också orsakas av genetisk koppling. Sjukdomen drabbar barn och ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Könsideal i häxornas spår : En undersökning av häxor i tre 1840-talsromaner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisen Svensson; [2022]
  Nyckelord :historia; skönlitteratur; roman; häxor; könsroller; normer; könsideal; stereotyper;

  Sammanfattning : This essay examines literary witches in three Swedish novels from the 1840s, with the purpose to show how these witches deviate from the gender norms existing in the Swedish society during this time. The novels analysed are I Dalarna by Fredrika Bremer, Hundrade minnen från Österbotten by Sara Wacklin and Tre fruar från Småland by Carl Jonas Love Almqvist. LÄS MER