Sökning: "Sara Törner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Törner.

 1. 1. Honung som ett behanlingsalternativ av kronisk sår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Eknäs; Lydia Törner; [2018]
  Nyckelord :wound healing; ulcer; wound chronic; honey; sårläkning; sår; kroniska sår; honung;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Svårläkta bensår drabbar en procent av Sveriges befolkning och påverkar den enskildes livskvalité negativt. När ett sår inte har läkt på 6 veckor klassificeras det som ett kroniskt sår. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers roll för barn med utagerande beteendeproblem i förskolan - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Törner; [2016]
  Nyckelord :Brottsprevention; Tidiga insatser; Förskola; Pedagoger; Interaktion; Barn; Utagerande beteendeproblem; Utveckling;

  Sammanfattning : Tydliga kopplingar har länge kunnat göras mellan tidiga beteendeproblem och kriminella karriärer. Då tidiga insatser har visat sig vara långsiktigt lönsamma, har det brottsförebyggande arbetet ifrågasatts gällande vilka resurser som är aktuella. LÄS MER