Sökning: "Sara Töyrä"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Töyrä.

 1. 1. Livet efter skadan : Upplevelsen av en främre korsbandsskada - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Töyrä; Sara Bergström; [2017]
  Nyckelord :biopsykosociala modellen; främre korsbandsskada; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga, vilka utövar en sport med mycket hastiga riktningsförändringar, löper störst risk att drabbas av en främre korsbandsskada. Det råder en uppfattning om att “idrott är bra för dig”, men att en person som utövar en sport använder ett rörelsemönster som kan resultera i skador talas det inte lika mycket om. LÄS MER

 2. 2. Förskola och arbetet med språkstimulering, : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sara Töyrä; Sara Abrahamsson; [2009]
  Nyckelord :Språkutveckling; språkstimulerade arbete; förskola;

  Sammanfattning : Detta arbete har syftet att undersöka hur pedagoger arbetar och ser på barns språkutveckling inom förskolan. Vår utgångspunkt var den didaktiska frågan Hur? Undersökningsmaterialet består bland annat av litteratur om tidigare forskning inom ämnet och en genomförd undersökning gjord av Cecilia Rösth och Nina Keuneke. LÄS MER