Sökning: "Sara Ulfsdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Ulfsdotter.

  1. 1. Rätten till läkemedelspatent ./. Rätten att överleva - en studie av TRIPs mot bakgrund av HIV/AIDS krisen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sara Ulfsdotter; [2002]
    Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : TRIPs är en del av WTO samarbetet och behandlar de flesta delar av immaterialrätten. I avtalet föreskrivs ett visst minimiskydd för de olika andliga tillgångarna. När det gäller patenträtt innebär detta att flera länder och då framförallt många av världens u-länder har tvingats att införa patentskydd på läkemedelsområdet. LÄS MER