Sökning: "Sara Ulriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Ulriksson.

  1. 1. ODLINGSSUBSTRAT FÖR KRUKVÄXTER Ur ett historiskt och hantverksmässigt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Sara Ulriksson; [2020-09-16]
    Nyckelord :19th century; gardeners craftmanship; potted plants cultivation; growing media 1800-talet; trädgårdsmästarens hantverk; krukodling; odlingssubstrat;

    Sammanfattning : Growing potted plants indoors and in greenhouses brings special demands on the growing media. The gardeners of the 19th century depended on ingredients for their growing medias that could be found in the nearby nature or produced in the garden itself. LÄS MER