Sökning: "Sara Vähäsarja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Vähäsarja.

  1. 1. "Alla kanske inte tycker det a?r ja?ttekul att springa runt och leka" En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och motivation i fritidshemmet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Felicia Olsson; Sara Vähäsarja; [2019]
    Nyckelord :Fritidshem; Fysisk aktivitet; Fritidshemslärare; Motivation; Self determination theory;

    Sammanfattning : Fritidshemmet är en bra plats för barn och unga att få möjlighet att ta del av olika fysiska aktiviteter och att få röra på sig. Flera forskningsstudier visar idag att barn och unga över hela världen inte rör sig tillräckligt mycket. LÄS MER