Sökning: "Sara Viklund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sara Viklund.

 1. 1. Bortom raderna : Litteratursamtal i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Sara Viklund; [2020]
  Nyckelord :Läsning; lärande; fantasi;

  Sammanfattning : To make students interested in reading fiction is considered a challenging task bymany teachers. A common approach to this dilemma is letting the students decidefor themselves what novels to read. LÄS MER

 2. 2. Socionom som extraknäck - En kvalitativ intervjustudie om socionomstudenter inom socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carolina Ryberg; Sara Viklund; [2017-01-24]
  Nyckelord :socionomstudenter; delegation; rättssäkerhet; profession;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka de problem och möjligheter som uppstår när socionomstudenter vid sidan av studier arbetar inom socialtjänsten med kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har besvarat hur studenter påverkas av att studera och arbeta samtidigt, vilka risker som kan tänkas finnas när hen arbetar med kvalificerade uppgifter inom socialtjänsten och vad det gör med professionen. LÄS MER

 3. 3. #oatly : En fallstudie av varumärken, identitet och självrepresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ebba Viklund; Sara Sällberg; [2017]
  Nyckelord :Identity; brands; Instagram; self representation; Oatly; communication; Identitet; varumärken; Instagram; självrepresentation; kommunikation; Oatly;

  Sammanfattning : According to sociologist Anthony Giddens (1999) the late modernity has brought about changes concerning the identity constructing processes of individuals. Bengtsson and Östberg (2011) emphasize that consumption and brands has increased in importance due to the less static character of social class, occupation and education choices. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder som främjar hopp till personer med cancer - en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josefin Boström; Sara Viklund; [2017]
  Nyckelord :Hopp; personer med cancer; omvårdnadsåtgärd; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : När en person får diagnosen cancer kan detta innebär en stor kris för denne. Vilket kan leda till en känsla av hopplöshet. Därför blir hoppet en viktig resurs samt kraftkälla för personen som drabbats av cancer, en kraft som driver människan framåt. LÄS MER

 5. 5. Vippningsproblematik vid uppförande av samverkansbroar : En jämförelse av olika beräkningsmetoder för det kritiska momentet samt olika stagningsmetoders inverkan för vippningsrisken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Viklund; [2016]
  Nyckelord :Vippningsproblematik; Samverkansbro; Stålbalk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER