Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Socionom som extraknäck - En kvalitativ intervjustudie om socionomstudenter inom socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carolina Ryberg; Sara Viklund; [2017-01-24]
  Nyckelord :socionomstudenter; delegation; rättssäkerhet; profession;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka de problem och möjligheter som uppstår när socionomstudenter vid sidan av studier arbetar inom socialtjänsten med kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har besvarat hur studenter påverkas av att studera och arbeta samtidigt, vilka risker som kan tänkas finnas när hen arbetar med kvalificerade uppgifter inom socialtjänsten och vad det gör med professionen. LÄS MER

 2. 2. #oatly : En fallstudie av varumärken, identitet och självrepresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ebba Viklund; Sara Sällberg; [2017]
  Nyckelord :Identity; brands; Instagram; self representation; Oatly; communication; Identitet; varumärken; Instagram; självrepresentation; kommunikation; Oatly;

  Sammanfattning : According to sociologist Anthony Giddens (1999) the late modernity has brought about changes concerning the identity constructing processes of individuals. Bengtsson and Östberg (2011) emphasize that consumption and brands has increased in importance due to the less static character of social class, occupation and education choices. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som främjar hopp till personer med cancer - en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josefin Boström; Sara Viklund; [2017]
  Nyckelord :Hopp; personer med cancer; omvårdnadsåtgärd; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : När en person får diagnosen cancer kan detta innebär en stor kris för denne. Vilket kan leda till en känsla av hopplöshet. Därför blir hoppet en viktig resurs samt kraftkälla för personen som drabbats av cancer, en kraft som driver människan framåt. LÄS MER

 4. 4. Vippningsproblematik vid uppförande av samverkansbroar : En jämförelse av olika beräkningsmetoder för det kritiska momentet samt olika stagningsmetoders inverkan för vippningsrisken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Viklund; [2016]
  Nyckelord :Vippningsproblematik; Samverkansbro; Stålbalk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Tror du kapten Haddock kommer slå sig när det rasar?" : En studie över hur en grupp 4-6 åringars empatiförmåga uttrycks i samspel med varandra

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Andersson; Sara Viklund; [2016]
  Nyckelord :empathy preschool; cognitive affective behavior preschool; preschool emotion socialisation; empathy in preschool children;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att få förståelse för hur en grupp 4-6 åringars empatiska förmåga kan ta sig uttryck i samspel med varandra. Detta har gjorts genom kvalitativa observationer av barnen i förskolans verksamhet. LÄS MER