Sökning: "Sara Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Sara Wallin.

 1. 1. ”FUCK ALLA LÄKARE! FUCK ALLA DOKTORER! ALLA LÄKEMEDEL! DET ÄR JU DET HÄR SOM GÖR ATT VI MÅR BRA!”. En kvalitativ fallstudie om att använda teater inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Wallin; Jonas Brehmer; [2018-12-14]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; musikal; Augusto Boal; Paulo Freire; communityteater;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att äga berättelsen om sig själv, om att frigöra resurser och mobilisera makt för att utsatta människor skall få tillgång till sina egna röster och kunna nyansera bilden av sig själva. Alla har förutfattade meningar om psykisk ohälsa och vad det innebär, men vem kan berätta om det bättre än den som själv har erfarenheten? Vem kan nyansera den allmänna bilden bättre än de som har sett mött alla dess sidor? Syftet med studien är att genom en fallstudie av ett kreativt projekt, beskriva och analysera hur teater kan användas som metod i socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Inkludera utan att markera : HBTQ-personers upplevelser i mötet med vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Christel Wallin; Sara Kuutti; [2018]
  Nyckelord :LGBT; LGBT-person; experiences; healthcare; attitude;

  Sammanfattning : Background LGBTQ-persons have been treated differently in both society and health care throughout the history. Just a few years ago it was illegal to be gay. LÄS MER

 3. 3. Olika avledningsmetoders effekt på procedurrelaterad smärta hos barn : –En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Wallin; Sara Albertsson; [2017]
  Nyckelord :Child; pain; distraction; pediatrics.; Barn; smärta; avledning; pediatrik.;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn som kommer till sjukvården kan komma i kontakt med procedurrelaterad smärta genom olika typer av provtagningar eller behandlingar. Barn har inte samma coping-förmåga som vuxna vilket kan påverka deras eventuella rädsla och smärtupplevelse inför smärtsamma procedurer. LÄS MER

 4. 4. Användande av Microwave HistoSTATION vid urkalkning av histologiska preparat : En jämförelse med konventionell teknik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Wallin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konsten att förmedla online-annonser : En studie om vilken typ av online-annonser som används för att nå ut till internetanvändare på ett mindre påträngande sätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Clas Wallin; Sara Wisseng; [2016]
  Nyckelord :ad blockers; intrusive online ads; native advertising; annonsblockerare; påträngande online-annonser; native advertising;

  Sammanfattning : Påträngande och störande annonser har blivit alltmer vanligt på internet vilket har medfört att konsumenter fått en alltmer negativ inställning till online-annonser. Därmed har användningen av mjukvaror för blockering av annonser på senare tid blivit alltmer vanligt. LÄS MER