Sökning: "Sara Ware"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Ware.

 1. 1. "Rummet mellan rummen" : En studie om keramiken från Buttle Änge

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Sara Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Pottery; Decor; Ornamented pottery; Correspondence analysis; Iron Age; Stone house foundation; Gotland; Kerammik; Dekor; Ornamenterad keramik; Korrespodensanalys; Järnålder; Stengrundshus; Gootland;

  Sammanfattning : The Iron age settlement of Buttle Änge is located on the island of Gotland (Sweden), in the inland south of the medieval town Visby. The Stonehouse foundations on the site have been the focus for the University of Uppsala Campus Gotland archeological excavation since 2013. LÄS MER

 2. 2. Avloppsrening med mikrobiella bränsleceller : En litteraturstudie om den senaste forskningens framsteg

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Sara Lindvall; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rening av avloppsvatten är en viktig samhällsfunktion med höga krav på reningskapacitet och effektivitet, men traditionella reningsme- toder kräver mycket energi. Med anledning av detta har avloppsrening med mikrobiella bränsleceller (MFC) blivit ett stort forskningsområde. LÄS MER