Sökning: "Sara Westerberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sara Westerberg.

 1. 1. En förändrad musikundervisning - En kvalitativ studie om hur pedagoger resonerar kring musikundervisningen i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Westerberg; [2017-12-18]
  Nyckelord :Musiklärare; Musiklärares känslomässiga reaktioner; musiklärares hantering; musikundervisning; förändring av kursplan i ämnet musik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring de förändringar som skett inom musikundervisningen i grundskolan vilket även innefattar lärarnas reaktioner samt hantering och anpassning. För att få en inblick i lärarnas vardag användes metoden intervju med urvalet av fyra respondenter som valdes ut slumpmässigt. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av hygienisk golvränna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emelie Udén; Sara Westerberg; [2017]
  Nyckelord :hygienic; floor; drain; gutter; stainless; steel; design; food; industry; gully; hygienisk; golvränna; rostfritt; stål; design; livsmedelsindustri; golvbrunn;

  Sammanfattning : AB Furhoffs Rostfria grundades i Skövde 1899 för att tillverka kannor och kittlar i koppar. Idag tillverkar de produkter i rostfritt stål för bland annat VVS-system, storkök och diskbänkar för hemmamiljö. Tillverkningen sker i Skövde med en maskinpark som är anpassad för produktion i rostfritt stål. LÄS MER

 3. 3. Syns du inte så finns du inte : En vetenskaplig studie om artister som varumärken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emelie Melwinson; Sara Westerberg; [2014]
  Nyckelord :Kommunikation; branding; positionering; oetablerade artister; varumärke; sociala medier; fans; musikbranschen; identitet; känslomässiga band; differentiering; enhetlighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to maintain a deeper understanding of how unestablished, professional musicians can get discovered by the music industry by communication, branding and positioning of their brand at social media.We found that fans have a greater impact on unestablished musicians than we previously thought. LÄS MER

 4. 4. Att främja sunda och regelbundna frukosvanor hos ungdomar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Palmqvist; Sofie Westerberg; [2012]
  Nyckelord :Frukost; hälsofrämjande; ungdomar; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet ungdomar äter idag inte frukost, det finns många olika anledningar till detta men det är konstaterat att det är när barnen kommer upp i tonåren som det blir allt vanligare att de avstår frukosten. För att främja folkhälsan är det av vikt att vända denna trend. LÄS MER

 5. 5. Narkotikasmuggling - organisationsmönster

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Joanna Partyka; Sara Westerberg; [2012]
  Nyckelord :Kriminella nätverk; Narkotika; Narkotikabrottslighet; Narkotikasmuggling; Organisationsmönster; Organiserad brottslighet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att redogöra för hur narkotikaverksamheten är organiserad rörande narkotikasmuggling. Dels genom att ta del av resultat presenterade i BRÅ-rapport 2005:11 Narkotikabrottslighetens organisationsmönster, dels för att sedan jämföra dessa resultat med resultaten framtagna genom utvalda domar avkunnade mellan år 2007-2011 i Skåne. LÄS MER