Sökning: "Sara Widin Dahlström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Widin Dahlström.

 1. 1. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Nyckelord :Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Sammanfattning : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. LÄS MER

 2. 2. Vårdenhetschefers erfarenheter av konflikter mellan medarbetare på arbetsplatsen : ”Har det påverkat våra patienter?”

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2015]
  Nyckelord :konflikthantering; konflikthanteringsstrategier; vårdenhetschefers erfarenhet; omvårdnad; ledarskap;

  Sammanfattning : Inom vården är det inte ovanligt att det uppstår konflikter i personalgruppen, som kan ha stor påverkan på både den psykosociala arbetsmiljön och för den omvårdnad och det bemötande patienter och närstående får. Chefer i vården upplever att konflikter och konflikthantering är svårt. LÄS MER

 3. 3. Konflikter på jobbet - ett problem för chefer. Vårdenhetschefers hantering av interpersonella konflikter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Widin Dahlström; [2010-10-26]
  Nyckelord :Head nurse; nurse manager; first line nurse; leadership; interpersonal; conflict management; conflict strategies;

  Sammanfattning : IntroduktionInterpersonella konflikter är vanligt på arbetsplatser, vilket har en negativ påverkan på arbetsklimat och trivsel. Även patienternas omvårdnad kan beröras av konflikter i personalgruppen. LÄS MER