Sökning: "Sara Willamo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Willamo.

  1. 1. Att lita på sin leverantör : Betydelse av förtroende för outsourcing av produktutveckling inom life science

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Torkel Gren; Sara Willamo; [2010]
    Nyckelord :Outsourcing; product development; transaction cost; trust; Outsourcing; Förtroende; Transaktionskostnad; Produktutveckling; Leverantör; Utkontraktering;

    Sammanfattning : Allt fler företag har med tiden sett outsourcing som en lösning för att bli mer konkurrenskraftiga. Företag kan välja att outsourca kärnverksamheten och därmed ställs höga krav på leverantörerna och samarbetet. LÄS MER