Sökning: "Sara Winther"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Winther.

 1. 1. Fiskförsörjning genom odling : Dess hållbarhet och framtid

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Sara Edvardsson; Hedvig Winther; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade värld, samt genom urbaniseringen, har livsmedelsproduktionen i många fall upphört att ske i närhet till konsumenten. Detta har inneburit både ett minskat beroende av egen årlig skörd, då denna kan kompenseras av skörd från annat håll i världen, men också till komplexa frågor gällande bland annat etik och produktion av livsmedel som är i linje med den hållbara utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade operationssjuksköterskors upplevelser av sin första yrkesverksamma tid : -en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Marie Hofling; Sara Winther; [2013]
  Nyckelord :Content Analysis; Experiences; Induction; Newly graduates surgical nurses; Tutorial; Handledning; Innehållsanalys; Inskolning; Nyutexaminerade operationssjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt     Inledning: Att vara ny på arbetet är utmanande och innebär ökad stress. Tidigare studier visar att många upplever sin kunskap som begränsad och att de önskade mer praktisk erfarenhet och hade behov av en god introduktion. LÄS MER

 3. 3. Bemötande av äldre inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jeanette Franzén; Sara Winther; [2006]
  Nyckelord :Elderly; experience; literature review; meeting; nurses; treatment;

  Sammanfattning : Bemötande av äldre patienter är ett intressant område då inte så mycket forskning utförts kring detta ämne. Bemötande är dock svårt att definiera vilket gör forskning i ämnet svårt. Syftet med studien var att beskriva äldres positiva och negativa patientupplevelser av sjuksköterskans bemötande i sjukhus- och sjukhemsmiljö. LÄS MER