Sökning: "Sara Zachrisson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Zachrisson.

 1. 1. CSR in SMEs inside the fashion industry : opportunities and difficulties

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Zachrisson; Sara Shahir; [2016]
  Nyckelord :CSR; Stakeholder; SME; Fashion industry; Sustainable; Tripple Bottom Line;

  Sammanfattning : This thesis is a research about how Corporate Social Responsibility (CSR) can be integrated within Small to medium sized enterprises (SME) inside the fashion industry. It examines the drivers for fashion companies to take social and environmental responsibility and what difficulties and opportunities that they might face in their work towards a more sustainable supply chain. LÄS MER

 2. 2. Nya lysande detektionstekniker : Undersökning hur Gyros känsliga instrument kan bli ännu känsligare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sara Ghalib; Daniel Holmberg; Mattias Lundén; Karin Rudström; Jana Zachrisson; [2011]
  Nyckelord :Immunoassay; Gyros; traptavidin;

  Sammanfattning : Immunoassayer är en väldigt vanlig metod för koncentrationsbestämning av biomolekyler. Denna metod nyttjar antikroppars affinitet för vissa analyter. I detta projekt har det undersökts om Gyros AB:s detektionsinstrument kan göras känsligare. LÄS MER