Sökning: "Sarah Åberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sarah Åberg.

 1. 1. En kvalitativ studie om att upptäcka psykisk ohälsa hos elever på gymnasieskolor. : "Du, håll lite koll på den här eleven"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Åberg; Alexander Johansson; Lillemor Frisk; [2020]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; gymnasium; elevhälsa; faktorer och hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur elevhälsan på gymnasieskolor arbetar med psykisk ohälsa samt att undersöka vilka faktorer som professionella beskriver kan leda till utveckling av psykisk ohälsa bland elever. För att svara på detta används en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Pathways to the future: six regional case studies for sustainable development

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Matthew Alison; Mallory Anderson; Simon Laursen Bager; Nathalie Becker; Beau Damen; Patrycja Dlugosz; Jekaterina Dmitrijeva; Ben Fethers; Armando Hurtado Sandoval; Steinar Kaldal; Teve Kink; Sarah Kloke; Claire Lawson; Aline Maigret; Shu Masuda; Erika Olsson; Konstantina Ouzounoglou; Mia Pantzar; Raffaele Rossi; Bilyana Spasova; Riitta Johanna Talja; Felix Tilmann Vahle; Stephanie Wischner; Yiming Zhao; Emma Åberg; [2014]
  Nyckelord :municipal waste manegement; Poland; biogas; green ports; solar energy; Jordan; Finland; sustainable city planning; green cities; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER