Sökning: "Sarah Börjesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sarah Börjesson.

 1. 1. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 2. 2. Fysisk integritet i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till barns fysiska integritet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Josefin Gadd; Sarah Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; integritet; förskoleåldern;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vi har arbetat inom förskola i fyra år och har de tre senaste åren utbildat oss till förskollärare utan att någon gång stött på ämnet barns fysiska integritet trots att det är ett av fem barn som blir sexuellt utnyttjade. Det finns mycket tidigare forskning om sexuella övergrepp men denna studie är avgränsad till fysisk integritet i förskolan vilket det tyvärr fanns begränsat med tidigare forskning om. LÄS MER