Sökning: "Sarah Börjesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Börjesson.

  1. 1. Fysisk integritet i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till barns fysiska integritet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

    Författare :Josefin Gadd; Sarah Börjesson; [2018]
    Nyckelord :Förskollärare; integritet; förskoleåldern;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vi har arbetat inom förskola i fyra år och har de tre senaste åren utbildat oss till förskollärare utan att någon gång stött på ämnet barns fysiska integritet trots att det är ett av fem barn som blir sexuellt utnyttjade. Det finns mycket tidigare forskning om sexuella övergrepp men denna studie är avgränsad till fysisk integritet i förskolan vilket det tyvärr fanns begränsat med tidigare forskning om. LÄS MER