Sökning: "Sarah Ben Bihi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Ben Bihi.

  1. 1. Etnisk kvotering till polisutbildningen : Fördel eller nackdel?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Sarah Ben Bihi; [2006]
    Nyckelord :Polisen i samhället;

    Sammanfattning : Ser man över vilka personer som studerar på polisutbildningen är det inte den stereotypa biffiga killen som har gjort lumpen. Utan det är en stor variation av både killar och tjejer i olika storlekar, utseenden, åldrar, erfarenheter och personligheter. LÄS MER