Sökning: "Sarah Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sarah Larsson.

 1. 1. Konstruktionen av sekundärt trauma : En tematisk innehållsanalys av hur begreppet sekundärt trauma konstrueras i populärvetenskaplig litteratur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sarah Johansson; Marie Larsson; [2021]
  Nyckelord :secondary trauma; social work; social worker; social constructivism; thematic content analysis; trauma-related work; sekundärt trauma; socialt arbete; socialarbetare; socialkonstruktivism; tematisk textanalys; trauma relaterat arbete;

  Sammanfattning : Socialarbetare verkar i en arbetsmiljö där de regelbundet utsätts för andra människors trauma och lidande. Det är svårt för den professionella att förbli oberörd i mötet med andras lidande och en specifik efterföljd av detta benämns som sekundärt trauma. LÄS MER

 2. 2. Arbetar coworking space med tjänsteinnovation utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv, i så fall hur?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martin Henriksson; Sarah Larsson; Linus Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :innovation; innovationsteknik; tjänstelogik; tjänsteinnovation; tjänstefiering; coworking; samskapande;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar på att undersöka om verksamheter som driver ett coworking space utgår från ett tjänstelogiskt perspektiv. Under 2018 ökade antal coworking verksamheterna med 15,2% från året tidigare (Coworking Resources, 2019). LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet som symtomlindring hos patienter med lungcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granberg; Sarah Larsson; [2020]
  Nyckelord :Lungcancer; fysisk aktivitet; patientupplevelse; symtom;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år diagnostiseras 4200 personer i Sverige med lungcancer. Patienter uppger i samband med sin diagnos ha en stillasittande livsstil och påfrestande symtomupplevelse. Vid behandling av lungcancer är god symtomlindring av betydelse och därav har sjuksköterskan en viktig del vid rehabiliteringen. LÄS MER

 4. 4. Utsatt för sexuella övergrepp i barndomen - Hur upplevs munhälsan?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Louise Larsson; Sarah Månsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; munvård; skam; smärta; tandvårdsrädsla; Dental fear; oral care; pain; qualitative study; shame;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, upplever sin munhälsa.Material och metod: Elva informanter (10 kvinnor), 19 - 56 år gamla som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn valdes ut strategiskt och djupintervjuades. LÄS MER

 5. 5. Planering av en landbaserad odling av Ulva intestinalis på norra Öland

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sarah Petersson; Ebba Larsson Regnström; [2020]
  Nyckelord :Ulva intestinalis; Enteromorpha intestinalis; algal cultivation; sustainable development; Ulva intestinalis; Enteromorpha intestinalis; Öland; algodling; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Ulva intestinalis är en fotoautotrof grönalg som är utspridd i stora delar av världen och har ett flertal användningsområden, däribland som matråvara samt som biobränsle. Matindustrin står idag för en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser. För att FN:s globala mål ska uppnås innan år 2030 måste dessa utsläpp minska. LÄS MER