Sökning: "Sarah Man"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Sarah Man.

 1. 1. ”Att godkänna & tjäna pengar samtidigt”. Certifieringsorgan & deras roll gällande certifiering/verifiering av Corporate Social Responsibility (CSR)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Stolt; [2018-08-28]
  Nyckelord :CSR; ISO 26000; certifieringsorgan; socialt ansvar; certifiering; verifiering; kontroll; ekonomiska intressen; opartiskhet; upprätthålla standarder;

  Sammanfattning : I Sverige finns enligt statliga organisationen SWEDAC 33 olika certifieringsorgan.Certifieringsorganen har av SWEDAC blivit ackrediterade (godkända) att utföratredjepartscertifieringar för de standarder deras ackreditering omfattar. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan nitrofurantoin och fosterskador vid behandling av urinvägsinfektion under graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sarah Alkhazaali; [2018]
  Nyckelord :Nitrofurantoin; Urinvägsinfektion; gravidititet; foster skador;

  Sammanfattning : Urinvägsinfektion (UVI) är bland de vanligaste bakteriella infektionerna som drabbar alla delar av urinvägarna såsom njurar, urinledare, urinblåsan, och urinrör. Gravida kvinnor löper ökad risk att drabbas av urinvägsinfektion som kan leda till njurbäckeninflammation på grund av bland annat den hormonella omställningen. LÄS MER

 3. 3. Modellering och optimering av TMP:s kristallisator

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sarah Danielsson; [2018]
  Nyckelord :crystallization; kristallisation; modellering; scilab; chemical engineering; kemiteknik; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work was to create a model describing the crystallization process of sodium formate and to calibrate this model to real process data. Sodium formate is a by-product formed during the production of Trimethylolpropane (TMP). LÄS MER

 4. 4. Slaktis

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnéa Olmarken; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet Slaktis är ett lärocenter som skall komplementera tre gamla slakthus som skall byggas om till gymnasieskolor.  Platsen Hus 41, 48 & 49 är tre industrilokaler för köttproduktion som nu ska omvandlas till gymnasieskolor. Husen är ritade i jugendstil av Gustav Wickman och byggda på 1910-talet i tegel och betong. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingsprojekt teamrond : En möjlig väg till ökad delaktighet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Jensen; Ylva Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Mixed Method; Patientdelaktighet; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Psykiatrisk slutenvård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Att lida av försämring i psykisk ohälsa med tillhörande medicinering, kan medföra att det egna engagemanget i den psykiatriska vården påverkas. Under senare år har politiska initiativ gjorts för att stärka patienters delaktighet under pågående vård. LÄS MER