Sökning: "Sarah Man"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Sarah Man.

 1. 1. Kommunikation inom produktionen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lania Amen; Bouchra Farahidi; Sarah Raheem; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; informationsspridning; produktion; arbetsplats;

  Sammanfattning : En god och effektiv kommunikation är en av de största utmaningarna i varje projekt. Studien har huvudsakligen utförts genom litteraturstudier och intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Deep Eutectic Solvents and Their Possible Application in Transdermal Drug Delivery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sarah Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Deep Eutectic Solvents; Pharmaceuticals; Transdermal drug delivery; Choline Chloride; Rheology; Formulation; BSA; Franz cell diffusion; Pharmaceutical technology; Läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Deep eutectic solvents, DES, is a type of solvent made by mixing a quaternary ammonium salt with a hydrogen bond donor at the eutectic point of the system. Most common quaternary ammonium salt is Choline Chloride, ChCl. A specific DES, Choline:CAGE has shown promise in delivering insulin through the skin of mice. LÄS MER

 3. 3. Integration of renewable energy storage into wind power plants in France

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Sarah Andree Denise Marie Watrin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the main challenges with increasing renewable energy share in electricity distribution networks is the regulation of power quality and reliability due to the intermittent nature of certain renewable energy resources. In particular, in the cases of increased share of wind and solar power generation systems in electricity networks. LÄS MER

 4. 4. Att behandla för vad och vem : En kvalitativ studie om hur professionella konstruerar ADHD och missbruksproblematik i sitt arbete.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Alldén; Ruusl Khalil; Amanda Rudolfsson; [2020]
  Nyckelord :ADHD; missbruk; professionella; ungdomar; missbruksbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur professionella talar om ungdomar med ADHD-diagnos och missbruksproblematik i relation till bemötande. Studien har också som avsikt att ta reda på hur diagnosen ADHD tas i beaktande av professionella i behandlingsplaneringen. LÄS MER

 5. 5. Högpresterande elever : En studie om hur lärare utmanar högpresterande elever inom ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Sarah Olsson; [2020]
  Nyckelord :högpresterande elever; individanpassa; matematikundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : Sedan skollagen infördes 2010, har skolinspektionens granskningar visat att många skolor inte klarar av att ge eleverna tillräcklig stimulans och ledning för att så långt som möjligt nå sin kunskapsutveckling. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare uppfattar begreppet högpresterande samt hur de arbetar för att utmana högpresterande elever i ämnet matematik. LÄS MER